Orion – Globalt företag med Norden som hemmamarknad

Orion – Globalt företag med Norden som hemmamarknad

Orion Pharma är volymmässigt topp 5 bland läkemedelsbolag i Norden. En kombination av hårt jobb och att värdesätta personalen har tagit dem dit. – Vår sisu hjälper oss att skapa succé tillsammans, säger Jesper Qvist-Pedersen, vd och Head of Region Scandinavia.

Orion Pharma har rötterna i Finland och grundades där 1917 – samma år som landet förklarades självständigt. I dag är det en global organisation och nyligen öppnades ett dotterbolag i Sydostasien. Hemmamarknaden är dock Finland och Skandinavien. Huvudkontoret för Sverige, Norge och Danmark finns sedan 2000 i Stockholm, då man startade en skandinavisk organisation. Sedan dess har omsättningen tredubblats.

– Vi har kunnat dra nytta av synergierna och ta det bästa från varje land – inte fokusera på obetydliga detaljer utan det som skapar värde för vår verksamhet och kultur. I dag är vi en fullt integrerad skandinavisk organisation där en stor del av personalen har ansvar inom hela regionen. Innan sammanslagningen trodde vi att kulturerna var så lika att inga större förberedelser behövdes. Det var större skillnader mellan länderna än väntat men i dag ser vi bara fördelar med att arbeta skandinaviskt, säger Jesper Qvist-Pedersen. Orion Pharma marknadsför veterinärläkemedel och humanläkemedel. Humanläkemedelsportföljen rymmer över 300 produkter och består av tre delar: specialistläkemedel, generika samt egenvårdsprodukter. Målet med portföljens sammansättning är att tillföra mervärde för samhället, vården och patienten. Specialistläkemedlen är innovativa läkemedel som tagits fram för att öka livskvaliteten hos patienter. Hjärtsviktspatienter är en lite bortglömd grupp som Peter Åkerlund, Country Manager Sweden, vill nämna särskilt:

– Orion är ett relativt litet läkemedelsföretag och vi är stolta över att lyckas få fram originalläkemedel där det finns stora behov. Det finns ingen bot för hjärtsvikt men våra specialister brinner för att föra ut budskapet om vår
produkt Simdax, en kalciumsensitiserare, som kan lindra patienternas symtom.

Corona sätter press
När denna intervju görs är vi i slutet av mars och covid-19 håller Sverige i sitt grepp. Debattvågorna kring hur vi kan säkerställa tillgången på läkemedel går höga. Läkemedelsförsörjning är något Simon Woldai, Supply Chain Coordinator, arbetar med till vardags men läget är mer intensivt än någonsin. Det sederande medlet Dexdor används inom
intensivvården och det finns stort behov av produkten i samband med pandemin.

– Men ingen kan trolla fram volymer utan produktionen sliter och gör vad de kan för att möta efterfrågan. Vi gör uppdaterade prognoser tätare än vanligt och har dagliga möten för att förutsäga vilka behov vi kommer ha av läkemedel framöver. Det är viktigt att apoteken, vården och patienterna ska ha aktuell information om läkemedelstillgången.

– det skapar trygghet, säger Simon Woldai. Mabel Ly, Gx Portfolio Manager fyller i:
– När förhandsinformation kommit om att en region vill köpa upp större volymer Dexdor har vi tagit kontakt med dessa och uppmanat till att inte bunkra läkemedel och det har haft bra effekt. Vi vill istället fördela de produkter vi har på bästa sätt för att undvika brist i olika delar av landet. Att vi har skandinaviska förpackningar med alla språken underlättar fördelningen inom hela regionen. Lösningen för att trygga läkemedelsförsörjningen är istället att bygga upp ett beredskapslager, under samordning av Socialstyrelsen, som kan vara en mellanhand för att fördela läkemedel.
– Det är just nu en kamp mot klockan att producera tillräckliga volymer läkemedel och sedan har vi begränsade möjligheter till transporter över gränserna. Hittills har vi kunnat leverera trots att vi exempelvis ser att uttaget av
astmamedicin varit dubbelt så stort under mars. I den situationen är det väldigt bra att ha tillverkningen i Norden, säger Peter Åkerlund.

Läs hela reportaget