Nyheter

Anders Henriksson ny ordförande för SKR

Den 21 mars valdes Anders Henriksson till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Valkongressen valde också en ny styrelse för mandatperioden 2023-2027.

Läs mer

23 mar 2023

Ny EU-lag kan slå hårt mot forskning

Europa kan mista 15 miljarder euro per år i uteblivna forskningsinvesteringar om EU-kommissionens läckta förslag till ny läkemedelslagstiftning inom EU blir verklighet. Det varnar läkemedelsföretagens europeiska branschorganisation EFPIA för.

Läs mer

23 mar 2023

När kan man lita på ett AI-system?

Vilka adekvata frågeställningar uppstår när en person använder sig av ett neuralt nätverk som stöd för ett beslut? Den frågan har Lars Holmberg vid Malmö universitet ställt sig i avhandlingen ”Kontextuella neurala nätverk: utmaningar och möjligheter”.

Läs mer

23 mar 2023

Ny utbildning om graviditetsillamående från Praktisk Medicin

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanseras en ny utbildning som syftar till att öka kunskaperna hos förskrivande vårdpersonal om graviditetsillamående.

Läs mer

21 mar 2023

Artiklar

Senaste månadernas NBL- och IGN-avgöranden

Under de senaste månaderna har NBL avgett tre yttranden och IGN åtta. Frågorna i ärendena har väsentligen varit av samma slag som i de ärenden som behandlades i senaste numret av PI. De har således handlat om de påtalade informationsåtgärderna utgjort kommersiell läkemedelsinformation eller ej och om kritiserade påståenden haft tillräckligt stöd i produktresumén eller ej. IGN har dessutom behandlat några ärenden där frågan var om informationen innehöll erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK: för januari–december 2022

Förvisso har det nya året i skrivande stund redan börjat, men i denna uppdatering blickar vi tillbaka, och summerar helåret 2022. Den senaste data-perioden som presenteras här är 2022-12. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP) Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

VILDA – ett nytt nätverk för kvinnor

Inom Life Science är de flesta företagsledare män. Kvinnliga entreprenörer drar in mindre kapital och kvinnor är underrepresenterade i bolagsstyrelser. Det är bara några av de saker som det nybildade kvinnliga affärsnätverket VILDA (VD inom Life Science-Damer för Affärsnätverkande) avser att ändra på.

Läs mer