Nyheter

Upptäckt om bakteriers cellväggar kan leda till nya antibiotika

En forskargrupp vid Umeå universitet i Sverige, ledd av professor Felipe Cava, har identifierat en ny familj av enzymer som skapar en unik typ av tvärbindning mellan byggstenarna i bakteriella cellväggar. Upptäckten kan hjälpa till att utveckla nya antibiotika mot infektionssjukdomar. Bakteriella cellväggar bildar nätlika strukturer som skyddar cellerna från att spricka under högt inre […]

Läs mer

19 feb 2024

Nytt hjärta på alla hjärtans dag – startskott för livräddande beredskap

Efter att medarbetarna på Klinisk patologi medverkade till att en patient fick ett nytt hjärta på alla hjärtans dag 2021, började de jobba på ett annat sätt. Numera finns det en beredskap redo att rycka in alla dagar i veckan. Den ökade tillgängligheten leder till att fler organ kan tas tillvara och leva vidare hos […]

Läs mer

12 feb 2024

Vaccinleverantörerna stoppar leveranserna till Svea Vaccin

Vaccinleverantören MSD stoppar sina leveranser till Svea Vaccin efter Aftonbladets 200 sekunders avslöjande. Samtidigt har flera företag startat utredningar. – Det är oacceptabelt utifrån de lagar och regler som finns, Elin Wobbeking, kvalitetschef på vaccinföretaget CSL Behring. Aftonbladets 200 sekunder har avslöjat omfattande brister på Sveriges största vaccinationskedja – Svea Vaccin. Granskningen visar att företaget […]

Läs mer

9 feb 2024

Blodcancerpatienter måste få tillgång till nya immunterapier

DEBATT: Årligen drabbas 4 000 – 5 000 personer i Sverige av en blodcancerdiagnos. Över 100 är hittills dokumenterade och vanligast är myelom och olika varianter av lymfom och leukemier. Men nya revolutionerande immunterapier finns nu för några av diagnoserna. Problemet är dock att patienter i Sverige inte hinner få tillgång till dem i tid, på grund av svensk byråkrati.

Läs mer

7 feb 2024

Artiklar

Så skriver du mer engagerande texter

En emotionellt laddad text kommer alltid att fungera bättre, om du vill övertyga någon, än en text som enbart består av rationella argument. För även om vi inbillar oss att vi alltid fattar rationella beslut, så är vi i grunden styrda av känslor. I denna artikel får du några goda råd från en erfaren skribent, Mikael Jisander, författare och copywriter.

Läs mer

Lif lanserar handlingsplan för att säkerställa tillgänglighet till läkemedel

Lif har under hösten presenterat en handlingsplan för att säkerställa tillgängligheten till läkemedel för svenska patienter. Den innehåller en rad åtgärdsförslag, bland annat tidiga och relevanta restanmälningar, system som kan identifiera obalans mellan tillgång och efterfrågan samt att företag med god kontroll ska premieras vid offentlig upphandling.

Läs mer

EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning

Den 26 april 2023 publicerade EU-kommissionen sitt förslag till reform av EU:s läkemedelslagstiftning. Regelverket innefattar betydande förändringar med stor påverkan på den europeiska läkemedelsmarknaden. I den här artikeln redogör Setterwalls Nicolas Pershaf och Johan Montan för de mest omdebatterade förslagen, med utgångspunkt i de remissyttranden som har kommit in till regeringen.

Läs mer