Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

SDS rekryterar Ulrika Anderson till befattningen Director Business Management till ledningsgruppen

Ulrika, senast kommersiellt ansvarig för Recipharms produktutvecklingstjänster, är i grunden utbildad apotekare vid Uppsala universitet. Hennes huvudsakliga fokus hos SDS Life Science blir att förbättra försäljningsprocesser, kundvård och stärka lönsamheten för företaget. Tidigare har Ulrika arbetat med farmaceutisk utveckling på Astra Zeneca i 15 år.

Läs mer

11 aug 2022

Anna Linton tillträder idag som ny vd för Pharmiva AB.

Anna kommer närmast från Unimedic Group som utvecklar och distribuerar specialistläkemedel, bolaget är även en kontraktstillverkare av läkemedel.

Läs mer

11 aug 2022

Gullers Grupp expanderar inom life science

Gullers Grupp har på kort tid vuxit till Nordens största byrå inom life science. För att ytterligare stärka erbjudandet rekryterar man nu fem personer med spetskompetens inom området. Bland annat etableras nu fysisk närvaro inom life science i Öresundsregionen.

Läs mer

7 jul 2022

Förbättrad proteinfunktion öppnar för nytt koncept för läkemedelsutveckling

Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab beskriver i en studie i Science att de genom en ny teknik har förbättrat ett proteins förmåga att reparera syreskador i DNA och skapat en ny funktion hos proteinet. Tekniken kan leda till bättre läkemedel mot sjukdomar där syreskador är inblandade, som cancer, Alzheimers sjukdom och lungsjukdomar, men forskarna tror också på ett ännu bredare genomslag.

Läs mer

25 jun 2022

Artiklar

Artikel 2 och 17 i centrum

Under de senaste månaderna har NBL avgett sex yttranden och IGN åtta. Besluten från NBL avser i flera fall tillämpning av den centrala artikel 2 i Regler för läkemedelsinformation med kravet på att produktresumén utgör den sakliga utgångspunkten för läkemedelsinformation. IGN:s beslut handlar i flera fall om artikel 17 och kravet på att informationen skall innehålla erforderliga varningsföreskrifter eller begränsningar.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – maj 2022

Äntligen närmar sig sommaren, då många av oss snart går på ledighet. Men innan dess hinner vi med en uppdatering av försäljningsstatistiken. Den senaste dataperioden som presenteras här är 2022-05. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Ett manifest för långsiktig hållbarhet

Lif har lanserat ett hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen. Där listas nio åtaganden som ska bidra till att göra life science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen. De spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Läs mer