Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Pfizer lanserar ”An Accord for a Healthier World” för att minska ojämlikheter i hälsa för 1,2 miljarder människor i 45 låginkomstländer

Pfizer lanserar nu “An Accord for a Healthier World”. Ett initiativ som syftar till att tillhandahålla alla Pfizers patenterade, innovativa läkemedel och vacciner som finns tillgängliga i USA eller EU till självkostnadspris till 1,2 miljarder människor i 45 låginkomstländer. Programmet har som mål att kraftigt minska de hälsoojämlikheter som existerar mellan många låginkomstländer och resten av världen.

Läs mer

25 maj 2022

136 Mkr investeras i Curus för att stötta digital hälsa

Curus genomför en nyemission ledd av Alfvén & Didrikson för fortsatta satsningar på nordiska tillväxtföretag inom digital hälsa. Nybildade Curus tar över dotterbolaget Add Health Medias portfölj inom digital hälsa för att öka investeringstakten inom området.

Läs mer

20 maj 2022

Näringslivets förutsättningar att bedriva kliniska prövningar ska säkras

Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar har minskat i Sverige och näringsminister Thorwaldsson tillsätter nu en utredning för att se över förutsättningarna för att bedriva dessa.

Läs mer

16 maj 2022

Carl-Gustav Fabiansson ny Nordenchef på BeiGene

Carl-Gustav Fabiansson har tillträtt rollen som Nordenchef och leder den nordiska etableringen genom att bygga upp en ny organisation i regionen. Närmast kommer Carl-Gustav från Orion där han hade rollen som skandinavisk Marknadsdirektör. Han har under sina 20 år i branchen tidigare även haft ledande affärs- och marknadsroller inom Celgene, Gilead och Abbott. Periodvis stöttar […]

Läs mer

13 maj 2022

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – februari 2022

Efter en kall vinter går vi igen mot vår, och ser efter vad som skett på läkemedelsmarknaden under årets första två månader. Den senaste perioden som presenteras här är till och med 02-2022. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Riksrevisionen granskar statens tillsyn av handeln med läkemedel och apoteksmarknaden

Riksrevisionen utgör en del av den parlamentariska kontrollen och syftar till att kontrollera att myndigheter utför sina uppgifter på ett effektivt sätt och i enlighet med gällande regelverk.

Läs mer

Senaste nytt från Informationsgranskningsnämnden

De senaste tre månaderna har NBL inte avgett något yttrande medan IGN kommit med ett knappt tjugotal beslut. Flera av dessa handlar om utebliven eller felaktig registrering i Lifs databaser för olika slag av samarbeten. Några fall handlar om tillämpning av den grundläggande bestämmelsen i artikel 2/102 i Regler för läkemedelsinformation. I övrigt handlar ärendena mestadels om läkemedelsinformation som ifrågasatts vara vilseledande i olika avseenden.

Läs mer