Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Sanofi lanserar ny strategi för socialt ansvarstagande och minskad klimatpåverkan

På Världshälsodagen lanserade Sanofi sin nya CSR-strategi. Under slagorden ”We Can Do More” tillkännagav företagets VD Paul Hudson beslutet att höja ambitionsnivån inom CSR (Corporate Social Responsibility) och integrera den nya strategin i företagets mission och vision.

Läs mer

3 maj 2021

​Robert Kronqvist ny vd för Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens nya vd heter Robert Kronqvist, är utbildad biokemist och kommer närmast från konsultföretaget NDA Group.

Läs mer

27 apr 2021

Medivir utser Magnus Christensen som tillförordnad vd

Medivir AB meddelar att styrelsen idag utsett Magnus Christensen, Medivirs CFO, som tillförordnad vd för Medivir. Magnus har varit CFO i bolaget sedan 2019 och tillträder sin nya roll i samband med Medivirs årsstämma den 5 maj 2021. Magnus behåller samtidigt rollen som CFO.    

Läs mer

16 apr 2021

Erik Sundquist utsedd till ny VD i Peptonic Medical AB

Styrelsen för Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic” eller ”företaget”) meddelar idag att Erik Sundquist tillträder som VD efter Johan Inborr.

Läs mer

15 apr 2021

Artiklar

Bristande kvalitet i IGN-beslut

Av särskilt intresse är en grupp IGN-avgöranden som rör frågan om vad som utgör kommersiell läkemedelsinformation eller annan information, exempelvis institutionell reklam, där Regler för läkemedelsinformation inte är tillämpliga, Kvaliteten hos dessa IGN-beslut är tyvärr inte vad den borde vara och i flera fall kan IGN:s slutsats ifrågasättas.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – mars 2021

Sakta men säkert är våren på ingång, och med första kvartalet av 2021 i backspegeln är det dags att summera siffrorna. Den senaste perioden som presenteras här är från 2021-03. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor, och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Real World Evidence – kejsarens nya kläder?

Statistik må vara en klassisk vetenskap baserad på matematik men myndigheters krav på dokumentation för nya läkemedel är i ständig utveckling. Tidigare var randomiserade kontrollerade studier det enda som klassades som höggradig evidens inom läkemedelsutveckling – i dag följs ofta ett godkännande av krav på tilläggsstudier efter godkännande och ofta i form av det som populärt kallas Real Worl Evidence. Dr Robert Szulkin, forskare och statistiker på SDS Life Science reder ut begreppen i artikeln nedan.

Läs mer