Nyheter

Patienter kan få 30 procent färre biverkningar med genetisk analys

Patienter kan få 30 procent färre allvarliga biverkningar från läkemedel om de skräddarsys efter deras gener, enligt en studie publicerad i The Lancet. Forskare från bland annat Karolinska Institutet pekar på att en genetisk analys innan läkemedelsbehandling skulle kunna minska lidande och samhällets sjukvårdskostnader stort.

Läs mer

3 feb 2023

Ledningsförändring i Sobi

Tony Hoos ersätter Anders Ullman som Head of R&D and Medical Affairs och Chief Medical Officer från den 1 april 2023

Läs mer

2 feb 2023

SOU 2022:72 Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel

Utredningen om läkemedelsstatistik presenterar i ett betänkande vilka åtgärder den bedömer behöver vidtas för att skapa en långsiktigt och hållbar rättslig reglering för utlämnande av försäljningsstatistik som avser läkemedel för människor.

Läs mer

2 feb 2023

Abliva utser Dag Nesse till Vice President of Clinical Operations

Abliva AB, ett biotechbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och svåra mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att Dag Nesse utsetts till Vice President of Clinical Operations. Nesse kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

Läs mer

1 feb 2023

Artiklar

Höstens avgöranden från IGN och NBL

Under hösten har NBL avgett tre yttranden och IGN åtta. Flera ärenden handlar om den ibland svårbesvarade frågan om kommersiell läkemedelsinformation, där Regler för läkemedelsinformation är tillämpliga, föreligger eller om den ifrågasatta informationen utgör annat slag av information där reglerna inte är tillämpliga. Ett NBL-avgörande är särskilt intressant då vissa effektuppgifter i informationen godtas trots att de specifika uppgifterna inte finns i läkemedlets produktresumé.

Läs mer

Försäljningsstatistik, för januari – oktober 2022

Nu börjar slutet av året närma sig, men innan dess hinner vi titta igenom hur läkemedelsmarknaden ser ut. Här kommer en uppdatering av våra Topp 15-listor. Den senaste data-perioden som presenteras här är 2022-10. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Samhällsaktör och tung remissinstans

Sjukvårds-Sverige befinner sig sedan några år i ett paradigmskifte. I dag är tidigare otänkbara samarbeten mellan olika aktörer en självklarhet, med det gemensamma målet att driva utvecklingen inom detta samhällsområde framåt – och att profilera Sverige som en ledande life science-nation.

Läs mer