Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Ewa Buhre Gidlöf ny CFO på Apoteket

Apoteket utser Ewa Buhre Gidlöf till ny CFO och medlem i företagsledningen. Ewa har mångårig erfarenhet från liknande roller, närmast från Åhléns, där hon arbetat som CFO sedan 2018. Hon tillträder sin tjänst senast i juni.

Läs mer

17 jan 2022

Rikard Ekberg ny CEO för Add Health Media

Add Health Media (AHM) satsar på att stärka sin närvaro i alla nordiska länder och tillsätter nu Rikard Ekberg som CEO. Sedan tidigare är AHM den största medieaktören i Sverige som når både vårdpersonal och patienter. Företaget har sedan 2014 haft närvaro i hela Norden men vill bli den största aktören i varje land.

Läs mer

17 jan 2022

Jens Lindberg tillträder som vd på Medivir

Jens Lindberg tillträder som vd på Medivir

Läs mer

17 jan 2022

Maria Lundberg blir ny VD för SDS Life Science

Under merparten av 2021 har SDS Life Science drivits med styrelseordförande Jens Hansson som tillförordnad VD. Nu har styrelsen för SDS Life Science beslutat att anställa Maria Lundberg som tillträder under första kvartalet 2022.

Läs mer

13 jan 2022

Artiklar

”Nya” Takeda står redo för de kommande 240 åren

Med ett arv som spänner över två århundranden möter läkemedelsbolaget Takeda framtiden. Satsningar på mångfald och en utökad produktportfölj inom sällsynta diagnoser tillsammans med nya arbetsmetoder, och i Sverige inte minst flytten till nya kontoret på Kungsholmen i Stockholm, blir bidragande till att föra Takeda framåt.

Läs mer

Från LIF – Resistens mot antibiotika – hur kan vi möta hotet?

Världen börjar så smått hämta andan efter drygt ett och ett halvt år i coronaläge. Men vad som brukar kallas den tysta pandemin växer med oförminskad styrka: Antibiotikaresistens, det vill säga att bakterier utvecklar resistens mot dagens antibiotika som därför blir verkningslösa. Redan i nuläget skördar antimikrobiell resistens 700.000 människoliv om året globalt på grund av icke-behandlingsbara infektioner. Till 2050 kommer siffran att ha ökat till tio miljoner.

Läs mer

Från LIF – Nya lagar, ökad harmonisering och ökad samverkan kan bli resultatet av ny europeisk läkemedelsstrategi

”EU Pharmaceutical Strategy”, som presenterats av EU-kommissionen, är ett ambitiöst program med över 50 initiativ på läkemedelsområdet, från förändringar i regelverk till initiativ för ökad samverkan mellan medlemsstaterna. Översynen av läkemedelslagstiftningen pågår och Sverige kommer att spela en viktig roll under sitt ordförandeskap i EU våren 2023.

Läs mer