Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Johan Wennerholm utsedd till VD i ProstaLund AB

Styrelsen för ProstaLund AB meddelar idag att Johan Wennerholm tillträder som VD från och med 1 juli 2021. Johan Wennerholm har varit tf VD sedan januari 2021.

Läs mer

17 jun 2021

Cecilia Ungerstedt, ny kommunikationschef på Novartis

Novartis har rekryterat Cecilia Ungerstedt som ny Head of Communications i Sverige. Cecilia som har lång erfarenhet från kommunikation inom hälsoområdet kommer närmast från Reform Society där hon haft huvudansvar för klienterna inom hälso- och sjukvårdsområdet och för uppbyggnaden av det Nordiska erbjudandet inom samma område.

Läs mer

10 jun 2021

Avhandling om värdet av utvärdering och implementering av läkemedel

I en avhandling av Kasper Johannesen, doktorand vid CMT, tas vikten upp av att analysera och förstå effekten av policyer som styr pris på och implementering av läkemedel, oavsett om målet är att maximera värdet av tillgängliga läkemedel eller om hänsyn också skall tas till att stimulera utvecklingen av nya läkemedel i framtiden.

Läs mer

7 jun 2021

PharmaRelations rekryterar Anders Wihlborg, en erfaren Medical Device specialist

Anders Wihlborg börjar på PharmaRelations som chef för medicintekniska produkter. Rekryteringen kommer att bredda PharmaRelations erbjudande, Anders har lång erfarenhet inom området medicintekniska produkter, såsom kvalitetssäkring, regulatoriska frågor, projektledning och harmoniserade standarder.

Läs mer

4 jun 2021

Artiklar

Bristande kvalitet i IGN-beslut

Av särskilt intresse är en grupp IGN-avgöranden som rör frågan om vad som utgör kommersiell läkemedelsinformation eller annan information, exempelvis institutionell reklam, där Regler för läkemedelsinformation inte är tillämpliga, Kvaliteten hos dessa IGN-beslut är tyvärr inte vad den borde vara och i flera fall kan IGN:s slutsats ifrågasättas.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – mars 2021

Sakta men säkert är våren på ingång, och med första kvartalet av 2021 i backspegeln är det dags att summera siffrorna. Den senaste perioden som presenteras här är från 2021-03. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor, och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Real World Evidence – kejsarens nya kläder?

Statistik må vara en klassisk vetenskap baserad på matematik men myndigheters krav på dokumentation för nya läkemedel är i ständig utveckling. Tidigare var randomiserade kontrollerade studier det enda som klassades som höggradig evidens inom läkemedelsutveckling – i dag följs ofta ett godkännande av krav på tilläggsstudier efter godkännande och ofta i form av det som populärt kallas Real Worl Evidence. Dr Robert Szulkin, forskare och statistiker på SDS Life Science reder ut begreppen i artikeln nedan.

Läs mer