Vad händer i Almedalen 2024?

Vad händer i Almedalen 2024?

Här kommer ett urval av seminarier och aktiviteter under Almedalsveckan 2024.

PODDTIPS: Rådet från NT-rådet

PODDTIPS: Rådet från NT-rådet

NT-rådet ger rekommendationer till Sveriges regioner om hur nya läkemedel ska användas. I detta avsnitt pratar men om nya EU- lagstiftningen om läkemedel. Det handlar om vilka krav som ställs på läkemedel som ska få säljas på den europeiska marknaden…

Sommarläsning: Tidningen Evidens

Sommarläsning: Tidningen Evidens

Tidningen om evidens, medicin & läkemedel som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté, med målet att främja internationellt utbyte av högkvalitativ information om läkemedel och terapier.

Alzinova får positiva besked från oberoende expertgrupp

Alzinova får positiva besked från oberoende expertgrupp

Efter att ha erhållit en oberoende positiv säkerhetsgranskning har Alzinova nu grönt ljus att fortsätta sin kliniska fas Ib-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom.

Medivir väljer global CRO-partner

I nästa utvecklingsfas planerar Medivir för en global randomiserad fas 2b-studie i linje med bolagets senaste stödjande Typ-C interaktionen med FDA. Syftet är att utvärdera kombinationen av fostrox + Lenvima i andra linjens avancerad HCC med målet att bli det…

Alzheimer – nya läkemedel med oklar risk-nyttaprofil

Alzheimer – nya läkemedel med oklar risk-nyttaprofil

De nya behandlingsalternativen lekanemab och donanemab mot Alzheimers sjukdom ingår i NT-rådets nationella samverkan. I väntan på europeiskt godkännande, en hälsoekonomisk analys och en rekommendation från NT-rådet ska läkemedlen inte användas.

Elrexfio visar medianöverlevnad på mer än två år hos personer med recidiverande eller refraktärt multipelt myelom

Vid den europeiska hematologikongressen (EHA) presenterade Pfizer överlevnadsresultat från fas 2-studien MagnetisMM-3 med Elrexfio (elranatamab). Studien visade en medianöverlevnad på mer än två år hos patienter med recidiverande eller refraktärt multipelt myelom (MM). I MagnetisMM-3-studien uppnådde patienter en medianöverlevnad (OS)…

Flerie bjöd in till investerarpresentation

Flerie bjöd in till investerarpresentation

Flerie AB bjöd in till en investerarpresentation för att ge en introduktion till bolagets investeringsmodell och portföljstrategi. Flerie är en långsiktig life science investerare som grundades år 2011. Bolaget är sedan den 10 juni 2024 noterat på Nasdaq First North…

EU-kommissionen beviljar Sobi® marknadsgodkännande för ALTUVOCT™ för behandling av hemofili A

Sobi® meddelar att EU-kommissionen har beviljat marknadsgodkännande för ALTUVOCT™ (efanesoctocog alfa) för behandling och prevention av blödningar samt perioperativ profylax vid hemofili A.

EULAR 2024 – Otezla reducerar axial inflammation hos patienter med psoriasisartrit

Perifer artrit är den vanligaste kliniska manifestationen hos patienter med psoriasisartrit, men uppemot hälften av dem drabbas också av axial involvering vilket leder till inflammatorisk ryggsmärta och försämrad livskvalitet.1 Nu visar nya resultat från MOSAIC, den första kliniska prövningen där…

Varför används inte patientlagen?

Varför används inte patientlagen?

Syftet och målet med projektet är att samhället på ett systematiskt sätt ska sträva efter att alla patienter känner sig 100 procent delaktiga i sin egen vård. Till 2026 måste därför alla regioner och kommuner ha infört patientlagen, ett löfte…

Prenumerera