Nyheter

Läkemedelsverket föreslår ökad samverkan mellan myndigheter kring THC‍-‍produkter

Förbättrad myndighetssamverkan kring arbetet med kontrollen av produkter med låg THC‍-‍halt skulle innebära säkrare produkter för konsumenterna. Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen.

Läs mer

2 Oct 2023

Per Edlund ny VD Bayer AB – efterträder Tomer Feffer

Den 1 oktober tillträdde Per Edlund som VD för Bayer AB i Sverige och för Bayers läkemedelsdivision i Norden och Baltikum. Han kommer närmast som ansvarig för Bayers läkemedelsdivision i Turkiet och Iran.

Läs mer

2 Oct 2023

Patienternas tillgång till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd till hållbara kostnader kan stärkas

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar idag en rapport till regeringen om hur patienternas tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd kan stärkas. I rapporten finns också förslag som ska bidra till en hållbar prissättning av och tillgång till läkemedel för såväl vanliga som sällsynta hälsotillstånd.

Läs mer

2 Oct 2023

Nya betalningsmodeller behövs för finansiering av nya avancerade behandlingar

Metoder och processer för prissättning och subvention behöver utvecklas för att hantera de utmaningar som uppstår när nya behandlingar, så som precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel, ska göras tillgängliga för patienter. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, presenterar idag i en rapport om det fortsatta arbetet.

Läs mer

29 Sep 2023

Artiklar

Konsten att vinna i turbulenta tider

Den segerrike brasilianske Formel 1-föraren Ayrton Senna lär ha sagt ”Du kan inte köra om 15 bilar när solen skiner, men du kan göra det när det regnar”. Och på sistone har det inte rått någon brist på nederbörd. En pandemi som precis lamslagit världen, stigande inflation, en annalkande lågkonjunktur, höga energipriser och kriget som rasar i Ukraina. Så då är frågan, kommer du att sänka farten? Eller byta till däck anpassade för vått väglag och trycka på gasen?

Läs mer

FASS har en viktig roll för hela samhället

Genom att erbjuda korrekt och uppdaterad läkemedelsinformation och främja säker användning av läkemedel, spelar Fass en värdefull roll som samhällsaktör i Sverige och bidrar till att förbättra folkhälsan och säkerheten inom hälso- och sjukvården och för andra viktiga samhällsaktörer.

Läs mer

Nordiskt perspektiv på kvinnohälsa lyftes på paneldebatt om orättvisor

Kvinnohälsa är ett outtömligt ämne som rymmer både orättvisor, utmaningar och en utveckling som inte går tillräckligt snabbt – inte ens i de priviligierade nordiska länderna.

– Vi behöver samlas för ett sådant här seminarium varje år, konstaterade Tanja Brycker, Vice President på Hologic, när hon summerade den lyckade nordiska satsningen ”Gender Equality in Health? Nordic Perspectives on Women’s Health” i Stockholm i juni.

Med det pan-nordiska initiativet stärker Hologic ytterligare sin profil som medicinteknikföretaget helt inriktat på kvinnohälsa.

Läs mer