Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Dag Larsson prisas för bidrag till Life Science-sektorns utveckling

Dag Larsson har fått Sweden BIOs utmärkelse ”Thought Leader”, en av kategorierna inom ”Awards for outstanding life science contributions”.

Läs mer

16 sep 2021

Ny modell föreslås för att fortsatt driva Läkemedelsboken

Idag presenterar Läkemedelsverket en utredning om hur en fortsatt förvaltning av Läkemedelsboken skulle kunna ske i Läkemedelsverkets regi. Läkemedelsboken riktar sig till vårdpersonal, apotekspersonal och studenter. Den är, och ska fortsätta vara, en producentobunden kunskapskälla med aktuell information om de vanligaste sjukdomarna, läkemedelsbehandling och relevanta föreskrifter i en svensk klinisk kontext.

Läs mer

16 sep 2021

Lifs kampanj ska synliggöra läkemedelsbranschens värde

Den 6 september sjösätter Lif den digitala kampanjen På liv och död. I korta filmer skildras hur läkemedelsföretagens forskning resulterat i behandlingar mot ett antal sjukdomar och därigenom gett människor möjlighet att leva ett friskare, friare liv.

Läs mer

7 sep 2021

Camilla Jidling – ny QA Manager på Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma stärker sin organisation genom att anställa Camilla Jidling som Quality Assurance Manager.

Läs mer

31 aug 2021

Artiklar

Bristande kvalitet i IGN-beslut

Av särskilt intresse är en grupp IGN-avgöranden som rör frågan om vad som utgör kommersiell läkemedelsinformation eller annan information, exempelvis institutionell reklam, där Regler för läkemedelsinformation inte är tillämpliga, Kvaliteten hos dessa IGN-beslut är tyvärr inte vad den borde vara och i flera fall kan IGN:s slutsats ifrågasättas.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – mars 2021

Sakta men säkert är våren på ingång, och med första kvartalet av 2021 i backspegeln är det dags att summera siffrorna. Den senaste perioden som presenteras här är från 2021-03. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor, och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Real World Evidence – kejsarens nya kläder?

Statistik må vara en klassisk vetenskap baserad på matematik men myndigheters krav på dokumentation för nya läkemedel är i ständig utveckling. Tidigare var randomiserade kontrollerade studier det enda som klassades som höggradig evidens inom läkemedelsutveckling – i dag följs ofta ett godkännande av krav på tilläggsstudier efter godkännande och ofta i form av det som populärt kallas Real Worl Evidence. Dr Robert Szulkin, forskare och statistiker på SDS Life Science reder ut begreppen i artikeln nedan.

Läs mer