”Nya” Takeda står redo för de kommande 240 åren

Med ett arv som spänner över två århundranden möter läkemedelsbolaget Takeda framtiden. Satsningar på mångfald och en utökad produktportfölj inom sällsynta diagnoser tillsammans med nya arbetsmetoder, och i Sverige inte minst flytten till nya kontoret på Kungsholmen i Stockholm, blir bidragande till att föra Takeda framåt.

Takeda är ett bolag som bygger på fyra prioriteringar som är patient, tillit, rykte och affärsverksamhet. Dessa är djupt rotade i sättet vi arbetar på, bidrar till att säkerställa kvalitet och att vi gör det rätta, i alla lägen. Det här är ett arv som går tillbaka till 1781 då företaget grundades i Osaka i Japan. Avgörande för vår framgång de kommande 240 åren blir långsiktigt tänkande med patienten fortsatt i centrum, säger Vatro Mateljic, vd Takeda Sverige.

Nu är ”nya” Takeda redo för framtiden. En ny produktportfölj ska göra företaget marknadsledande inom sällsynta diagnoser. För att komma dit lanserar man ett nytt arbetssätt i samband med öppningen av nya kontoret.
– Den nya produktportföljen innebär att vi har femton potentiella läkemedel i pipeline, många av dem särläkemedel med små patientpopulationer, med möjlig lansering fram till 2024. Dit når vi genom att arbeta på ett nytt, mer flexibelt sätt som tillåter oss att våga tänka utanför ramarna med ett holistiskt tankesätt som gör oss ledande inom innovation. Det nya kontoret, tillsammans med vår hybridarbetsmodell blir navet i den svenska verksamheten där vi ser fram emot att medarbetare kan samarbeta och bidra till att verksamheten växer.

Två bolag blev ett
Under det senaste decenniet har Takeda utvecklats i snabb takt och så sent som 2019 förvärvades bolaget Shire. Två bolag blev ett, två kulturer skulle förenas till en och två
verksamheter få en gemensam framtid. Ett stort steg för att nå dit blev beslutet att i maj 2021 flytta till det nya kontoret i Hornsberg, på västra Kungsholmen i Stockholm. Takeda gör nu flera andra läkemedelsbolag sällskap i de tidigare industrikvarteren.
– Flytten har varit en otrolig resa, från projekt- och budgetplanering till att äntligen välkomna alla kollegor inte bara tillbaka till arbetsplatsen efter pandemin utan också till ett helt nytt kontor. Det har varit många spännande delar men det allra roligaste har varit att se allting ta form, från skisser och tidigare ritningar till att stå här i dag.

Läs hela artikeln