PI Academy

pi-academy


PI Academy är den del av Pharma Industry som arrangerar och genomför utbildningar riktade till företag inom Life science och sjukvården.


Aktuella utbildningar:

Från Real World Data till Real World Evidence, Grand Hotel Saltsjöbaden, 4-5 oktober 2023
Pi Academy, tillsammans med Joakim Söderberg, grundare av Health Solutions och utbildad apotekare, samt Björn Wettermark, professor i klinisk epidemiologi från Uppsala universitet, lanserar vi nu vår senaste utbildningssatsning som fokuserar på att använda Real World Evidence (RWE) för att effektivt och säkert utveckla och lansera läkemedel i Sverige. Under två dagar kommer vi att ge deltagarna en fördjupad förståelse och de verktyg som behövs för att optimera läkemedelsuppföljning i verkligheten.

Denna utbildning är lämplig för olika funktioner inom marknad och försäljning, inklusive KAMs (Key Account Managers), MSLs (Medical Science Liaisons) och Evidence Managers. Den är speciellt värdefull för de som behöver öka sin kunskap om hur man använder RWE i exempelvis produktlansering, uppföljning, avtal och market access.

Schema och kort info om RWD till RWE

Kontakta oss för att anmäla ditt intresse för detta tillfälle: [email protected]

 

Market Access, Grand Hotel Saltsjöbaden, 17-18 oktober 2023
Vi har nu genomfört elva utbildningar. 220 personer från ett 40-tal företag inom pharma och medtech tyckte att kursen levde upp till eller överträffade de förväntningar som fanns på utbildningen. Samtliga av dessa kunde också tänka sig att rekommendera kursen vidare till kollegor. Samtliga som gick utbildningen nu i april 2023 rekommenderade utbildningen.

Vi kommer under de här två dagarna fokusera på att ge deltagarna en god grundläggande förståelse för market access landskapet i Sverige.

Kursen lämpar sig för tex KAMs, MSLs, och de flesta funktioner inom marknad/sälj som behöver fördjupad kunskap i området.

Schema och kort info om Market Access

Kontakta oss för att anmäla ditt intresse för detta tillfälle: [email protected]