Färre vårdrelaterade infektioner – visionen för svenska Bactiguard

Sjukhus och behandlingar som ska stoppa sjukdom, sprider istället ofta infektioner och orsakar dödsfall. Det behöver inte vara så. Bactiguards teknologi förhindrar att infektioner får fäste på medicintekniska produkter. Medarbetarna beskriver det som mer än ett jobb – de räddar liv.

Det är en viktig uppgift Bactiguard tagit på sig, att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Den typen av infektioner är tredje vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och orsakar 2.000 dödsfall om året bara i Sverige. I USA dör 100.000 personer om året. För att vända dessa siffror utvecklar och tillhandahåller det svenska medicinteknikföretaget Bactiguard, en infektionsförebyggande teknologi.
– Teknologin är en coating som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Något som sänker risken för vårdrelaterade infektioner och minskar användning av antibiotika. Resultatet blir att samhället sparar pengar tack vare
minskade vårdkostnader och individer Edström, Chief Executive Officer på Bactiguard.

Huvudkontoret finns i Tullinge, granne med Karolinska Universitetssjukhuset och är byggt enbart för Bactiguard.
– Fasaden på huset med sin perforering, är tänkt att efterlikna strukturen på ytbeläggningen vi tillverkar här i produktionen, berättar Cecilia Edström. Ungefär hälften av Bactiguards intäkter kommer i dagsläget från de egna produkterna och den andra hälften från
företag som betalar för att använda coatingen på licens. Den egna produktportföljen heter Bactiguard Infection Protection (BIP) och består av BIP Foley Catheter, en kvarliggande urinvägskateter (KAD); BIP CVC, en central venkateter (CVK) och BIP ETT, en endotrakealtub.

Gemensamt för produkterna är att de minskar infektioner och därigenom minskar antibiotikaanvändning – vilket tillsammans leder till minskade sjukvårdskostnader. Den senaste licensaffären, som också har potential att bli den största, innebär att det stora amerikanska medicinteknikföretaget Zimmer Biomet kommer börja använda Bactiguards coating på sina traumaimplantat på den globala marknaden.

Läs hela reportaget