Om Pharma Industry

Pharma Industry är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke som tar det vida perspektivet på läkemedelsindustrin. Pharma Industry har utkommit sedan 1998 och tagit rollen som läkemedelsindustrins branschtidning.

I tidningen kan du läsa om alla aspekter av din och dina kollegors vardag. Artiklarna spänner över hela spektrat, från ledarskap till politiska förändringar som påverkar branschen. Vår målsättning och  förhoppning är att tidningen skall bidra till att fånga upp frågor som är viktiga för läkemedelsindustrins sätt att göra affärer och som påverkar branschfolkets vardag.

Vi önskar självfallet att du som läsare är med och påverkar innehållet genom att tycka till om artiklar eller om de frågor som berör dig i ditt dagliga arbete. Tidningen distribueras till anställda på läkemedelsföretagen i Sverige.  Den utkommer med fyra nummer i år. 1998 – 2020 gavs tidningen ut i pappersformat men sedan januari 2021 endast i digitalt format. Prenumerera

Pharma Industry publiceras av Pharma Industry Publishing AB som är helägt av Add Health Media AB.