Försäljningsstatistik, januari – oktober 2015

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige hittills under 2015 uppgår till 32,6 miljarder kronor. Procentuellt har försäljningen 2015 (YTD) ökat med 6,63% jämfört samma period 2014. För de senaste 12 månaderna (MAT) har försäljningen ökat med 7,21% jämfört samma period 2013-2014.

Läs hela sammanställningen av perioden.