FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK: för januari–december 2022

Förvisso har det nya året i skrivande stund redan börjat, men i denna uppdatering blickar vi tillbaka, och summerar helåret 2022. Den senaste data-perioden som presenteras här är 2022-12. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP) Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår helåret 2022 till drygt 53,4 miljarder SEK, med en tillväxt jämfört med 2021 på 8,06 procent.

Topp 15-företag
Inte helt oväntat är det inte några större skillnader här jämfört med senaste utgåvan av Pharma Industry i november, då vi presenterade oktoberdata. Den enda skillnaden är att Sanofi och Roche byter plats med varandra, det vill säga Sanofi ökar en placering till plats 11, och Roche tar plats 12 för helåret 2022. I övrigt är listan oförändrad; i toppen hittar vi Janssen-Cilag, Bristol-Myers Squibb och MSD.

Topp 15-produkter
Helårets topplista av produkter bjuder inte heller på några överraskningar. Samma produkter som vid oktober-uppdateringen finns även här, men Elvanse, Xtandi, och Entyvio plockar alla en placering, och Darzalex hamnar på andraplats för 2022. Eliquis har under hela året hållit förstaplaceringen.

Topp 15-terapiområden
Översikten av de olika terapiområden som finns är helt oförändrad jämfört siffrorna i november, och alla terapi-områden visar på positiv tillväxt. Den snabbaste tillväxten var i terapiområde P (Antiparasitära och insektsdödande medel) på 14,5 procent.

Läs hela artikeln här