Boehringer Ingelheim – 131-åring med nyskapande som motto

Boehringer Ingelheim – 131-åring med nyskapande som motto
Boehringer Ingelheim har de senaste åren lanserat nya effektiva läkemedel mot bland annat KOL, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer. Bolaget fortsätter att satsa på forskning och utveckling av nya humanläkemedel.
– Vårt fokus är innovationer som möter medicinska behov och att hela tiden utvecklas, säger Boehringer Ingelheims nya Sverigechef Andrea Sambatti.

Innovationer och utveckling verkar ha varit drivkrafter redan när Albert Boehringer 1885 grundade sitt företag i den tyska staden Ingelheim. Han anställde 28 personer för att tillverka vinsyrasalter som användes av apotek och färgföretag. När han upptäckte att mjölksyra kan tillverkas storskaligt började företaget snabbt att växa och hade 1.500 anställda vid Albert Boehringers bortgång 1939! I dag är Boehringer Ingelheim ett av världens 20 största läkemedelsföretag med 145 dotterbolag och 47.500 anställda över hela världen. Andrea Sambatti tillträdde jobbet som chef för Boehringer Ingelheim AB i Sverige i november 2016. Hon har arbetat inom Boehringer Ingelheim i sju år. 2009 ledde hon starten av företagets onkologiverksamhet i Brasilien, där hon har sina rötter. Året därpå flyttade hon till det globala huvudkontoret, som fortfarande ligger i lilla Ingelheim. Andrea Sambatti ansvarade där för global lansering av tyrosinkinashämmaren Ofev (nintedanib) för behandling av den svåra, sällsynta sjukdomen idiopatisk lungfibros. En behandling som visats kunna halvera den årliga försämringen av lungfunktionen och minska antalet akuta försämringsperioder.
– Behandlingen ger en stor förbättring för patienter med en allvarlig sjukdom. Det är ett bra exempel på vad vi uppnår genom att fokusera på ouppfyllda medicinska behov, säger Andrea Sambatti (i översättning från engelska, som talas under hela intervjusamtalet eftersom Andrea Sambatti ännu bara precis påbörjat sina svenskastudier). Det svenska dotterbolaget har sitt huvudkontor i företagsområdet utmed kajen vid Liljeholmsstranden, men kommer under 2017 att flytta till en ny adress söder om Stockholms city.
– Jag ser samma öppna och engagerade kultur bland medarbetarna här i Sverige som jag sett i andra delar av företaget. Vi är som en stor familj, ett stort team, säger Andrea Sambatti.
– Här finns också en blandning av olika kompetenser, erfarenhet och personligheter som är väldigt positiv.

Läs hela reportaget som PDF