Paul Dunesky ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim

Paul Dunesky har utsetts till ny VD för Boehringer Ingelheim AB. Han har arbetat inom Boehringer Ingelheim-koncernen sedan 2013 och kommer närmast från en tjänst som global chef för Customer Experience inom företagets veterinärmedicinska affärsenhet i Ingelheim, Tyskland.

– Sverige är framstående inom innovation och forskning och jag ser fram emot att leda verksamheten för fortsatt tillväxt med patienten i fokus i nära samverkan med hälso- och sjukvården och alla dess olika aktörer, säger Paul Dunesky, VD för Boehringer Ingelheim AB.

Paul Dunesky kommer ursprungligen från Australien och har arbetat inom olika verksamhetsområden i Boheringer Ingelheim-koncernen sedan 2013. Han kommer närmast från en tjänst som global chef för Customer Experience inom företagets veterinärmedicinska affärsenhet i Ingelheim, Tyskland och har dessförinnan haft olika roller inom området humanläkemedel i både Australien och Storbritannien.

Boehringer Ingelheim – som är ett familjeägt läkemedelsföretag grundat 1885 – är idag ett av världens 20 största läkemedelsbolag med drygt 52 000 anställda världen över. Boehringer Ingelheims nettoomsättning uppgick till 20,6 miljarder euro 2021, vilket är en ökning med 5,4 procent jämfört med 2020. Under 2021 ökade företaget investeringarna inom forskning och utveckling med 11,7 procent till 4,1 miljarder euro (20,0 % av nettoomsättningen), vilket representerar den högsta årliga FoU-investeringen i företagets 137-åriga historia.

Företaget har öronmärkt 25 miljarder euro för investeringar i forskning och utveckling och ytterligare 7 miljarder euro för ny produktionsteknik under den kommande femårsperioden. Företaget räknar med att driva 8 registreringsprövningar inom humanläkemedel i slutet av året – med en potential om att kunna få fram 15 nya produkter till patienter år 2027.

Boehringer Ingelheim är verksamt inom en rad medicinska områden. Fokus ligger inom fyra forskningsområden där det finns stora medicinska behov:

•Kardiometabola sjukdomar

•Sjukdomar i det centrala nervsystemet

•Immunologi och andningsorganens sjukdomar

•Onkologi

– Jag är övertygad om att vi fortsatt kan vara en stark aktör som bidrar till att förbättra människors hälsa och välmående, säger Paul Dunesky. Sverige är en viktig marknad för ett forskande bolag som Boehringer Ingelheim.