SwedenBIO ger life science- branschen en starkare röst

SwedenBIO ger life science- branschen en starkare röst
Den nationella organisationen för svensk life science, SwedenBIO, växer så det knakar. I genomsnitt tillkommer närmare ett nytt medlemsföretag i veckan. Här samsas drygt 240 bolag – från små virtuella start-ups till globala life scienceföretag – i en branschorganisation som representerar hela värdekedjan. På det lilla kansliet i centrala Stockholm råder oftast febril aktivitet. Av ett fåtal händer produceras rapporter och remissvar, anordnas event och seminarier i syfte att stimulera ett effektivt affärsnätverk. Kompetensutveckling och opinionsbildning är också centrala delar av den intensiva verksamheten. Mycket arbete sker också i Sweden BIOs sex arbetsgrupper som engagerar ett stort antal personer från organisationens medlemsföretag. – Life science är en kunskapsbaserad industri och det är viktigt att företagen får stabilitet och goda förutsättningar för att kunna ta fram och sälja nya effektivare behandlingar, säger VD Jonas Ekstrand.

Tillsammans med systerorganisationerna LIF och Swedish Medtech tog SwedenBIO för några år sedan fram en handlingsplan för life science-området med 25 åtgärder som ska stärka Sveriges konkurrenskraft och mycket positivt har hänt sedan dess.

– Alla vinner på att vi kompletterar och stöttar varandra på policysidan, säger Jonas Ekstrand. De olika perspektiven stärker vår gemensamma sak – en kraftfull life sciencesektor som bidrar till samhället. ”Kan inte slå oss till ro” Helhetsperspektiv är en övergripande ledstjärna för organisationen som aktivt valt att lägga kraft och insatser där de kan ge största möjliga effekt. Policyarbetet inriktas dels på finansieringsfrågor i akt och mening att små och medelstora företag ska kunna tillföras resurser att växa, dels på näringslivspolitik där målet är att få företag att etablera sig i Sverige – och stanna kvar.

– Vi är glada och stolta över att flera betydande internationella life science-företag satsar på tillverkning i Sverige, det är ett kvitto på att vi har det som krävs, säger Jonas Ekstrand. Men vi kan inte slå oss till ro utan måste jobba hårt för att vara på topp. Har man produktion i ett land vill man ofta bedriva även forskning och utveckling där, och tvärtom. Vi bör värna om den här potentialen och få dessa företag att satsa ännu mer i Sverige. Organisationens påverkansarbete har nyligen fått för nyad kraft genom rekryteringen av policychefen Helena Strigård, som också är vice VD och tillträder i december. Hon utstrålar energi och handlingskraft inför sitt nya uppdrag:
– Life science-branschens potential att bidra till att lösa aktuella samhällsutmaningar är större än någonsin.

Läs helar reportaget som PDF