Frida Lawenius blir ny VD på SwedenBIO

SwedenBIO välkomnar idag den 15 september Frida Lawenius till posten som tillförordnad VD. Hon kliver in i rollen från sin tjänst som organisationens vice-VD.

Frida Lawenius tillträder som tillförordnad VD på SwedenBIO den 15 september 2022. Foto: SwedenBIO/ Alexandra Hoegberg

”I Frida får vi en erfaren ledare som är väl inkörd både i life science-branschens behov och i den dagliga driften av SwedenBIOs kansli, och som har upparbetade och välfungerande relationer med nyckelpersoner inom och utanför SwedenBIOs medlemskrets.

I vår dynamiska bransch behövs ett flexibelt SwedenBIO som kan möta existerande och nya utmaningar som bolagen ställs inför. Med hennes goda kännedom om medlemmarnas och kansliets behov har styrelsen fullt förtroende för Frida i rollen som tillförordnad VD”, säger Lotta Ljungqvist, ordförande för SwedenBIOs styrelse.

När Frida Lawenius anslöt sig till SwedenBIO i januari 2020 tillförde hon över 20 års erfarenhet från politisk påverkan och strategisk utveckling, inte minst inom life science-området.

”När jag kom till SwedenBIO slog pandemin till nästan direkt och det blev att hantera akuta frågor kring finansiering, leveranser, klassning av kritiska verksamheter och problem i genomförandet av kliniska prövningar. Det blev en störtdykning in i bolagens verklighet som jag bär med mig som en beredskap för framtiden. Förutsättningarna ändras snabbt inom life science och då gäller det som branschorganisation att vara snabbfotad”, säger hon.

Inom SwedenBIO har hon bland annat drivit frågor kring bolagens förutsättningar för forskning och utveckling, och produktion i Sverige. Hon har arbetat med förutsättningar för kliniska prövningar – senast med inrättandet av ett dialogforum med Läkemedelsverket – samt kompetensförsörjning för Sveriges life science-bolag. Hon har också tagit fram en utbildning i strategisk affärsutveckling tillsammans med Läkemedelsakademin, som bygger på den expertis och seniora erfarenhet som finns samlad i branschen.

”Affärsnätverk och kunskapsförmedling är två grundpelare i SwedenBIOs verksamhet. Det är oerhört stimulerande när den seniora erfarenhet som finns i organisationen är med och skapar strategisk mognad i affärskritiska frågor hos mer juniora medlemmar eller när nya affärskontakter och samarbeten uppstår i mötet mellan olika aktörer.

Jag ser fram emot att bygga vidare på dessa möjligheter och utveckla medlemserbjudandet så att vi kan fortsätta att vara relevanta i en föränderlig omvärld”, sammanfattar Frida Lawenius.

SwedenBIOs föregående VD Helena Strigård lämnar på eget initiativ organisationen efter fem år, varav tre år som VD. Hon stannar kvar inom life science-området och tillträder en ny tjänst i början av oktober. Även om Helena kliver ur VD-rollen på SwedenBIO den 15 september så är hon kvar i organisationen fram till månadsskiftet och Nordic Life Science Days, som hon leder tillsammans med Olivier Duchamp-Giudicelli.

”Under sina år som VD har Helena gett SwedenBIO och våra många medlemsbolag en starkare röst utåt och hjälpt kansliet att växa. Jag och styrelsen tackar Helena för de fantastiska insatser hon gjort för att driva branschen framåt”, säger Lotta Ljungqvist.