Stressen är inte digital

Stressen är inte digital

Mycket handlar i dag om digitalisering och i förlängningen även hur vi mår i en värld som förändras allt snabbare. Men stressen är inte digital i betydelsen binär, där det bara finns svart eller vitt. Det finns en enorm gråskala, menar Jan Tern, som ger förslag på lösningar i denna artikel.

I en av mina föreläsningar visar jag hur lång tid det tog för olika produkter att nå 50 miljoner användare. Det tog 75 år för telefonen, 13 år för TV:n, fyra år för Internet och 19 dagar för Pokemon Go. Detta påverkar givetvis oss på många olika sätt. Är du intresserad och kunnig inom den digitala världen tycker du att det är jätteroligt och spännande nu, medan den som hamnat på efterkälken känner osäkerhet och/eller stress och tycker att det var bättre förr. Jag är övertygad om att det inte är förändring som stressar personer utan osäkerheten om vad förändringen kommer att göra med deras roll, arbetsuppgifter, position i gruppen och mycket annat. Därför är det viktigt att dagens kompetensutveckling även fokuserar på att låta medarbetarna växa som personer och att må bra i förändring.

Satsa mer på att utveckla medarbetare
I en enkät om kompetensutveckling som jag genomförde var en fråga: Inom vilket område sker den vanligaste kompetensutvecklingen? 67 procent svarade: Hårda kunskaper för min roll (fokus på produkter, program, processer m.m.). 28 procent svarade: Mjuka kunskaper för min roll (fokus på säljträning, mötesteknik, kundbemötande m.m.). 5 procent svarade: Genom att utveckla mig som medarbetare (fokus på stresshantering, mindfulness, hur jag bidrar med arbetsglädje m.m.). Personligen är jag övertygad om att vi hade fått bättre effekt om vi satsat betydligt mer än fem procent på att utveckla medarbetarna. När det gäller hur de övriga 95 procenten används i kompetensutveckling i dag, ska jag ge ett användbart tips. När ett nytt IT-system ska börja användas, inled varje utbildningspass med att gå igenom vad som inte har förändrats, exempelvis är kanske bolags- och produktkoder desamma. Det minskar deltagarnas stress när de känner att de redan kan en del och att det inte är ett 100 procent nytt system.

Läs hela artikeln som PDF