Ny undersökning från Hjärt-Lungfonden: Sex av tio känner stress inför julen

En opinionsundersökning beställd av Hjärt-Lungfonden visar att sex av tio svenskar känner sig stressade av omvärldshändelser inför årets julhelg. Mest oroad är man för höga priser och säkerhetsläget.

– Att en stor del av svenska folket känner stress just nu är förståeligt. Samtidigt är det viktigt att försöka hitta ett lugn – i juletid mer än någon annan tid på året. Forskning har sedan tidigare visat antalet hjärtinfarkter ökar under julen och att stress och oro kan vara bakomliggande orsaker, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

En av tre svenskar oroar sig för höga priser på grund av inflation. Nästan en av fyra är orolig för världsläget och säkerhetsläget i Sverige. En av fem svenskar känner oro för att inte hinna med allt man har tänkt göra inför julen och för att man inte ska räcka till. Detta trots att det bästa för hjärt-kärlhälsan är att tänka positivt och inte stressa, både före och under julen.

– Kunskapen om kopplingen mellan sinnelag, stress och hjärt-kärlhälsa har ökat mycket på senare år. Forskning visar bland annat att personer som ser ljust på framtiden är friskare och mer motståndskraftiga mot stress än de som är mer pessimistiskt lagda, säger John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

I tider av stress, oro och ett ökat antal hjärtinfarkter passar Hjärt-Lungfonden därför på att uppmana hela svenska folket att försöka tänka positivt, vara rädda om sig och varandra och ta det lugnt i jul.

Fakta: Fem bra råd för hjärtat i juletid (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 1. Lägg undan mobilen och umgås med familjen eller en bok. Att låta hjärnan koppla av från yttre intryck minskar stressnivån och kan ha positiv effekt på sömnen.
 2. Hjälps åt med julbak, städning och andra förberedelser och räkna det som den vardagsrörelse det faktiskt är. Undvik långvarigt stillasittande och ta bensträckare ofta. Forskning visar också att fysisk aktivitet reducerar ångest och stress.
 3. Dansa kring granen, lek i snön eller ta en rask promenad. Varje rörelse och alla steg räknas, men alla vuxna bör utöva pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150 – 300 minuter per vecka. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig. För barn gäller 60 minuter per dag.
 4. Byt ut en del av köttet i köttbullarna till ett vegetariskt alternativ. Rekommendationen är att äta högst 500 gram rött kött och chark per vecka. Minska på saltet i den mån det går.
 5. Placera grönsaksrätterna i början av julbordsbuffén. Vi bör få i oss minst 500 gram frukt och grönt om dagen.

Resultatet av undersökningen från Verian (flera valbara svarsalternativ):

Efter ett händelserikt år, vad gör dig mest stressad inför julen 2023?

 • Höga priser på grund av inflation (32 procent)
 • Världsläget/läget i Sverige (27 procent)
 • Att jag inte ska hinna/räcka till (20 procent)
 • Att inte ha någon att fira julafton med (3 procent)
 • Konflikter (familj/släkt/vänner) (7 procent)
 • Att jag ska gå upp i vikt (5 procent)
 • Annat, vad (7 procent)
 • Inget, jag bara njuter av julen (23 procent)
 • Tveksam, vet ej (3 procent)

Läs mer om stress här.