Rikard Ekberg ny CEO för Add Health Media

Add Health Media (AHM) satsar på att stärka sin närvaro i alla nordiska länder och tillsätter nu Rikard Ekberg som CEO. Sedan tidigare är AHM den största medieaktören i Sverige som når både vårdpersonal och patienter. Företaget har sedan 2014 haft närvaro i hela Norden men vill bli den största aktören i varje land.

Rikard Ekberg ersätter grundaren Johan Bloom, som blir CEO för nybildade Add Health Capital (AHC), som fokuserar på investeringar inom health tech-området. Rikard är sedan 2017 delägare i AHM och har bland annat arbetat som COO och Sales manager i företaget. Han har arbetat i läkemedelsindustrin sedan mitten på 1990-talet inom bl.a. terapiområdena gastroenterologi, psykiatri, reuma- och dermatologi samt neurologi. Rikard har haft ledande positioner inom försäljning och marknad på Wyeth/Pfizer samt byggt upp nordiska organisationer för Shire och Sunovion.

Rikard Ekberg

Rikard Ekberg Foto: Roger Schederin

– Jag ser fram emot att förädla och bygga vidare det Johan byggt upp sedan starten 1999 och fortsätta utveckla nya innovativa tjänster tillsammans med våra kunder. Vi har redan ett starkt team på plats i Sverige som kommer att förstärkas ytterligare både inom som utanför landets gränser. Med kompetenta och driftiga medarbetare ska vi expandera på den nordiska marknaden där utbildning av såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal står i fokus. Vi ser hur uppskattade våra läkarutbildningar på PraktiskMedicin.se är och har redan flera nordiska projekt igång. Detta arbete intensifieras nu och jag ser fram emot att utveckla AHMs organisation och verksamhet, säger Rikard Ekberg, CEO för Add Health Media AB.

AHM har vuxit mycket snabbt genom investeringar och digitalisering av utbildningar för läkare och även för patienter inom olika sjukdomsområden. Tillväxten har också drivits av läkemedelsföretagens önskan att nå hela Norden genom en aktör. Här är AHM ensam aktör att uppfylla behovet att nå läkare och patienter i alla de nordiska länderna.

 

Add Health Capital AB bildas

Sedan 2016 har AHM investerat i snabbväxande företag inom e-hälsa, alltså digitala hälsotjänster. Dessa investeringar har varit mycket lönsamma och därför delas bolaget nu upp i Add Health Media AB för medieverksamheten och Add Health Capital AB för investeringsverksamheten.

– Rikard har redan skött det mesta i medieverksamheten under det senaste året medan jag har fokuserat på investeringarna. Vi vill nu ta nästa steg där vi satsar ännu mer på det som går bra i varje verksamhetsgren och göra det tydligare för vår egen organisation och för våra samarbetspartners, investerare och kunder så att vi kan fortsätta vår resa med ännu högre tillväxttakt som kan ge förbättrad vård och kunskap inom hälsa och medicin, säger Johan Bloom, CEO för Add Health Capital AB.

AHM består av flera olika medier såsom Doktorn.com, som är en av Sveriges största webbsidor för hälsoinformation till patienter, samt de nordiska systersajterna isundhed.dk, alltomhelse.no och nettiterveys.fi. AHMs väntrums-TV har fått ett uppsving med sin skräddarsydda kanal och sin unika räckvidd i vårdens och tandvårdens väntrum. Hälso- och sjukvårdspersonalen har sedan 1976 haft förtroende för Praktisk Medicin där PraktiskMedicin.se nu är en av de största plattformarna riktad till läkare och annan vårdpersonal som behöver information eller utbildning inom olika diagnoser.

AHC är delägare i ett tjugotal e-hälsobolag, bland andra Mindler, Doctrin, Colivia, Knodd, Health Integrator, Medicheck, FindOut Diagnostic, Migränhjälpen, Vitala, Curoflow, Belly Balance, Learning2sleep, Eatit och Geras Solutions.


För mer information:
Rikard Ekberg, CEO Add Health Media AB

[email protected], 0709-21 61 23

 

Johan Bloom, CEO Add Health Capital AB

[email protected], 0733-64 84 90