Erik Olsson ny Investment Manager på Curus


Curus stärker upp teamet och fortsätter sin satsning på investeringar inom digital hälsa genom rekryteringen av Erik Olsson som ny Investment Manager. Erik kommer närmast från SEB Corporate Finance där han arbetat med M&A och ECM transaktioner i Norden.

Johan Bloom, VD på Curus kommenterar:

– Jag är mycket stolt över att vi lyckats rekrytera Erik till oss på Curus. Erik kompletterar mig väl med såväl gedigen transaktionserfarenhet från M&A som kapitalanskaffningar till stora och medelstora bolag i Norden. Med Eriks erfarenhet från corporate finance och min erfarenhet och nätverk inom e-hälsa har vi ett mycket bra team att accelerera investeringar och förvärv för att bygga bolag inom denna snabbt växande bransch. Jag ser med spänning fram emot att börja arbeta med Erik och fortsätta bygga på Curus visioner.

Nyligen investerade Alfvén & Didrikson, Stefan Bengtsson och Alex Stendahl 136 MSEK i Curus för att ta en dominerande position inom digital hälsa i Norden. Idag har Curus 22 innehav i tillväxtbolag såsom Mindler, Doctrin, Colivia, FindOut Diagnostic, Knodd, Health Integrator med flera, samt två helägda dotterbolag i Add Health Media och nyförvärvade Pharma Industry Publishing.

– Jag är väldigt glad över att ansluta till Curus och sätta i gång arbetet med att accelerera Curus satsningar inom digital hälsa. Det är spännande att byta sida om bordet samtidigt som jag får möjligheten att fortsätta stödja bolag och entreprenörer i deras tillväxtambitioner. Vi står inför en spännande tid med omvärldsfaktorer som gör att det finns stora möjligheter att växa Curus genom nya förvärv och samtidigt stödja våra portföljbolag i ett snabbrörligt digitalt landskap inom vård och hälsa, säger Erik Olsson, Investment Manager på Curus.

Erik är civilekonom från Lunds Universitet, och har förutom SEB Corporate Finance även erfarenhet från Swedbank Corporate Finance och HDR Partners.

För mer information:
Johan Bloom, VD Curus
[email protected], +46 733 64 84 90

Erik Olsson, Investment Manager
[email protected], +46 708 37 73 54