Från LIF – Resistens mot antibiotika – hur kan vi möta hotet?

Världen börjar så smått hämta andan efter drygt ett och ett halvt år i coronaläge. Men vad som brukar kallas den tysta pandemin växer med oförminskad styrka: Antibiotikaresistens, det vill säga att bakterier utvecklar resistens mot dagens antibiotika som därför blir verkningslösa. Redan i nuläget skördar antimikrobiell resistens 700.000 människoliv om året globalt på grund av icke-behandlingsbara infektioner. Till 2050 kommer siffran att ha ökat till tio miljoner.

Antibiotika är inte bara ett måste för att behandla infektioner vid sårskador och sjukdomar. Det är fundamentet för vår moderna hälso- och sjukvård – utan antibiotika kan vi exempelvis inte behandla cancer, vårda för tidigt födda eller utföra ens den enklaste rutinkirurgi. En ny global hälsokris väntar om ingenting görs. Därför lanserade Lif i slutet av december en handlingsplan mot antibiotikaresistens som beskriver det heltäckande arbete som krävs för att bromsa resistensutvecklingen och föreslår lösningar.

Lifs sakkunnige Bengt Mattson säger att problemet måste angripas från många olika håll.
– Det kräver ett spektrum av insatser, från hygien och sanitet, prevention, ansvarsfull tillverkning och användning där hela samhället måste dra sitt strå till stacken. Vi beskriver den helheten men fokuserar specifikt på två saker: Vad just läkemedelsbranschen kan göra och hur Sverige kan växla upp. Det ligger rätt i tiden. 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU, en position vi måste utnyttja för att vända utvecklingen.

När det gäller framgångsrikt bekämpande av antimikrobiell resistens är Sverige ett föregångsland som kan visa vägen. I dag är resistensläget gott i jämförelse med resten av världen tack vare envetet arbete, bland annat i STRAMA-nätverket, och att Sveriges regering sett frågan som högprioriterad. Men antibiotikaresistenta bakterier sprids fritt över statsgränserna och är ett globalt problem som måste lösas genom internationellt samarbete. Där både kan och bör Sverige vara tongivande.

Läs hela artikeln