Lif lanserar handlingsplan för att säkerställa tillgänglighet till läkemedel

Lif har under hösten presenterat en handlingsplan för att säkerställa tillgängligheten till läkemedel för svenska patienter. Den innehåller en rad åtgärdsförslag, bland annat tidiga och relevanta restanmälningar, system som kan identifiera obalans mellan tillgång och efterfrågan samt att företag med god kontroll ska premieras vid offentlig upphandling.

En viktig åtgärd är att säkerställa att restanmälningar görs i tid. Detta för att kunna identifiera och hantera bristsituationer så tidigt som möjligt. Det är en fråga branschen länge arbetat med men i samband med publiceringen av handlingsplanen har Lif tagit fram stödmaterial i samverkan med en grupp experter från medlemsföretagen.

– Vi har vidareutvecklat den handledning som funnits sen tidigare för att stödja företagen i deras rapportering av restanmälningar som vi har med i planen, säger Bengt Mattson, sakkunnig inom läkemedelsförsörjning på Lif. Denna resurs ska underlätta processen och säkerställa att alla anmälningar hanteras korrekt innan, under och efter en restsituation.

Flera av rekommendationerna i handlingsplanen bygger på ökad samverkan mellan alla inblandade aktörer: myndigheter, hälso- och sjukvård, distributörer och leverantörer.

– Att utveckla, producera och leverera dessa produkter är läkemedelsföretagens grundläggande uppdrag.

Men läkemedelsbrist skapar problem för både patienterna, apoteken och vården, säger Bengt Mattson. Det är därför inte bara en kritisk fråga för företagen utan för hela försörjningskedjan. Vi arbetar tätt tillsammans med alla inblandade.

Läs hela artikeln