Nya studieresultat visar att empagliflozin nådde primär effektvariabel i fas 3-studie vid behandling av hjärtsvikt

Empagliflozin (Jardiance®) minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt jämfört med placebo utöver standardbehandling hos hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Empagliflozin nådde primär effektvariabel i den internationella EMPEROR-Reduced-studien med drygt 3 700 hjärtsviktspatienter (HFrEF), med eller utan diabetes. Fullständiga studieresultat kommer att presenteras lördagen den 29 augusti cirka kl 14:00 i samband med den digitala ESC-kongressen (European Society of Cardiology) under Clinical Trials – Hot Lines-delen*.

EMPEROR-Reduced är en del av ett internationellt studieprogram där man undersöker empagliflozins effekt och säkerhet vid behandling av hjärtsviktspatienter med eller utan diabetes. Studierna är randomiserade, dubbelblinda fas 3-studier som undersöker behandling med empagliflozin jämfört med placebo utöver den standardbehandling som patienterna redan får. Empagliflozin minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt jämfört med placebo utöver standardbehandling hos hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Säkerhetsprofilen var likvärdig med tidigare visad riskprofil för empagliflozin.

– Omkring 200 000 personer (1) i Sverige beräknas ha hjärtsvikt och sjukdomen har en mycket negativ inverkan på dessa patienters liv med försämrad livskvalitet och ökad risk för sjukhusinläggningar och förtida död, säger Ola Vedin, kardiolog och internationell medicinsk rådgivare vid Boehringer Ingelheim. Resultaten från EMPEROR-Reduced är mycket lovande då empagliflozin minskar risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt, vilket kan få stor betydelse för denna patientgrupp.

___________________________________________________________________________

*) Fullständiga resultat presenteras i samband med den digitala ESC-kongressen: 

Datum: lördagen den 29 augusti

Tid: cirka kl 14:00

Programpunkt: Clinical Trials – Hot Lines, Hot Line 1 – EMPEROR-Reduced: Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction, With and Without Diabetes.

___________________________________________________________________________

Om empagliflozin och SGLT2-hämmare

Empagliflozin tillhör gruppen SGLT2-hämmare. Empagliflozin är godkänt för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna vars sjukdom inte kan kontrolleras med enbart kost och motion och finns med på REK-listorna i alla Sveriges regioner. Empagliflozin har i en stor studie, EMPA-REG-OUTCOME (2), med över 7 000 patienter med diabetes typ 2 och etablerad kardiovaskulär sjukdom visat signifikant minska risken för att drabbas av hjärt-kärlrelaterad död samt död oavsett orsak jämfört med placebo.

Om hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt kan inte hjärtat pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen för att ge syre och näring till cellerna – och olika tecken på hjärtsvikt kan vara trötthet, andfåddhet vid vila eller ansträngning och bensvullnad. Det finns andra sjukdomar som kan ge liknande symtom och det är därför viktigt att patienten får tidig diagnos så att rätt behandling kan sättas in. På sjukhus är hjärtsvikt den vanligaste inläggningsorsaken för patienter > 65 år (3).

Det finns två olika typer av hjärtsvikt; Hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF) och hjärtsvikt med reducerad vänsterkammarfunktion (HFrEF). Cirka hälften av alla hjärtsviktpatienter har HFrEF, det innebär att hjärtat har nedsatt pumpförmåga. De vanligaste bakomliggande orsakerna till detta är högt blodtryck, hjärtinfarkt eller hjärtmuskelsjukdom (4).

Referenser:

1. www.ucr.uu.se/rikssvikt/allmaenhet/om-hjaertsvikt

2. Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Typ 2 Diabetes, New England Journal of Medicine, September 17, 2015.

3. www.lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta-karl/hjartsvikt.html

4. www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/hjartsvikt/

För vidare information, välkommen att kontakta:

Susanne E Andersson, Kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0731-56 34 52

E-post: [email protected]

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-582137

E-post: [email protected]