Idag lanseras Lung Life – en webbplattform där man kan kolla sin lunghälsa

Lung Life gör det möjligt både för patienter som diagnostiserats med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och personer som inte har sjukdomen att ta reda på mer om sin lunghälsa. Den webbaserade applikationen Lung Life består av två delar: LungÅr där personer kan få en uppfattning om sin uppskattade lungålder och LungCheck där KOL-patienten kan göra en egenbedömning utifrån symtom, funktionsstatus, mental status, trötthet och känslor.

Lung Life-initiativet syftar till att möjliggöra bättre samtal mellan vårdgivare och patient samt att uppmuntra personer att ta reda på mer om sin lunghälsa.

– Det är viktigt att det finns olika hjälpmedel för den här utsatta patientgruppen och alla verktyg som bidrar till en ökad kunskap om KOL-patientens symtom och sjukdomsbild är bra, säger Claire Johnson, Astma-/KOL-specialistsjuksköterska verksam i Göteborg.

Den som går in på LungÅr-delen får besvara fem frågor för att snabbt få en uppfattning om sin uppskattade lungålder och om man kan vara i riskzonen för att utveckla KOL och därmed behöver kontakta vården.

Läs mer