Fortsatt stora utmaningar för att nå nationellt life science-mål

Sverige ska vara en ledande life science-nation. Det fastslog regeringen 2019 och dåvarande ansvariga ministrar undertecknade en nationell strategi innehållandes 30 målsättningar och åtta prioriterade områden. I mars 2022 presenterade man specifika insatser för ett av dessa prioriterade områden, ”Integrering av forskning och innovation i vården”. Men det finns flera stora utmaningar för att nå det önskade målet. Det menar bland andra Vatroslav Mateljic, vd för Takeda.

I presentationen av de specifika insatser regeringen menar behövs inom ”Integrering av forskning och innovation i vården” lyfts bland annat ny kunskap i form av hälsofrämjande metoder och att produkter och behandlingar utvecklas bäst där patienterna finns och med patienternas kompetens och medverkan i utvecklingsarbetet.
– Sverige är ett innovativt land inom life science med ett ambitiöst mål. Två viktiga faktorer som jag menar påverkar möjligheten att nå målet är investeringar och innovation. Investeringar på samtliga nivåer, från regering till forskning och startups. Investeringar inom life science är nödvändiga för att driva innovationen framåt och nå målet, säger Vatroslav Mateljic.

Regeringens initiativ går i linje med Takedas målbild om ett ”Nytt Vårdtänk i Sverige”. En vision som sätter patienten i centrum och bygger på en grund av hälsodata samt fyra fundamentala byggstenar: integrerade vårdlösningar, förutse och förebygga vårdbehov, värdebasarad prissättning och nya arbetsprocesser. Tanken är att ett gemensamt synsätt, innovation i samverkan, där värdet av vården är det styrande elementet som säkerställer att varje enskild patient möts på ett individanpassat och resurseffektivt sätt.

– Det här är en omfattande process som behöver genomföras succesivt och anpassas till olika vårdformer. En process som innefattar att vi delar både framsteg och bakslag, en filosofi som vi uppmuntrar på Takeda och som jag tror är viktig också utanför organisationen. Inom forskning och utveckling är det här inget nytt, däremot behöver det genomsyra arbetet på en bredare front, också inom life science.
Misslyckande kan bli ett steg närmare att lyckas, ett sätt att tänka som bidrar till det innovativa klimatet som är så avgörande.

Lösningar testas i Sverige
Silvia Bäckström leder Takedas nordiska Center of Excellence för bland annat innovation. Teamet ansvarar för att på bästa sätt nyttja avancerade data- och digitala ekosystem i de nordiska länderna och nordiskt bygga samarbeten med vårdpersonal, regeringar, patientorganisationer, beslutsfattare, teknikföretag och andra läkemedelsbolag.
– Syftet med att arbeta på det här sättet är att gemensamt ta fram innovativa lösningar för att möta utmaningarna inom vården. Teamet arbetar nordiskt, men om jag ser till Sverige specifikt så är det ett land som de senaste tio åren har rankats högt när det kommer till global innovation. Detta tack vare tillgången till innovativa data, digitala lösningar och ett positivt klimat inom politik och näringsliv.

Det också därför Takeda testar lösningar i Sverige innan vi skalar upp globalt. Med det sagt, ser vi att andra länder nu ökar takten när det kommer till hantering av data och tillgång till konsoliderade data, något som ofta utgör själva grunden till innovation. En splittrad infrastruktur för data och digitala plattformar inom vården samt sämre tillgång till avgörande datakällor leder till att Sverige halkar efter.

Läs hela artikeln