Nordic Infucare – löser komplexa patientbehov

Nordic Infucare – löser komplexa patientbehov

När andra säger att det är för svårt, antar Nordic Infucare utmaningen. Företaget använder sin framgångsrika affärsmodell med läkemedel, medicinteknik och support i kombination, för att gång på gång lyckas bidra till patienters ökade livskvalitet.
– Som oberoende distributör utvecklar vi affären utifrån vårdens och patientens behov, snarare än en R&D-pipeline. Nordic Infucare gör skillnad för patienten, menar Per Kulenius, Sverigechef för företaget.

Nordic Infucare underlättar så att kroniskt sjuka patienter kan vårdas i hemmet istället för på sjukhus. Man slår på så sätt två flugor i en smäll, eftersom vårdens resurser sparas till de allra sjukaste och patienten upplever en ökad livskvalitet genom att kunna vara i hemmet. Exempelvis kan patienter, som tidigare behövt spendera minst en vecka på sjukhus i uppstarten av en behandling, med hjälp av företagets produkter och support, åka hem efter bara ett par dagar. För att lösa komplexa patientbehov använder sig Nordic Infucare av tre verktyg: Läkemedel som dels marknadsförs av dem själva men även i partnerskap med andra, distribution av medicinteknik samt service och support till patienter och sjukvård. Per Kulenius ställer sig vid whiteboardtavlan och ritar upp en triangel för att illustrera hur de tre verktygen fungerar tillsammans. Varje sida av triangeln står för ett av verktygen och i mitten finns patienten – som ständigt är i fokus.

– Vi har produkter som gör att patienter inte längre behöver komma till sjukhus för sin vecko- eller månadsbehandling. Det gör att de hittar en bättre vardag och får mer livskvalitet, säger Per Kulenius. När andra företag inom Life Science håller sig till det de kan bäst, läkemedel eller medicinteknik – aldrig båda – antar Nordic Infucare gärna utmaningen att använda fler komponenter i samverkan för att ta fram innovativa lösningar. – I vår roll som distributör ser vi oss som experter på att sy ihop kombinationer av läkemedel, medicinteknik och patientstödsprogram. Gärna så komplext som möjligt, så att alla andra säger ”det här är för svårt”, berättar Kristoffer Meyner, företagets operativa chef.

Första produkten var mot Parkinsons sjukdom
Nordic Infucares terapiområden är neurologi, pulmonell artieriell hypertension (PAH), diabetes, kronisk smärta samt immunbrist. När Mats Bergryd startade företaget 2004 var den första produkten som lanserades avsedd för behandling av Parkinsons sjukdom. Terapiområdet är fortsatt viktigt för Nordic Infucare och här är i dag affären komplett. Det vill säga, man kan erbjuda alla tre delarna i triangeln. Sedan tidigare marknadsför de Dacepton och portföljen förstärks nu med ett helt nytt parkinsonläkemedel, Lecigon, som godkändes hösten 2018. Lecigon är en kombination av levodopa/karbidopa och entakapon, och distribueras kontinuerligt via infusion med hjälp av en pump in i tunntarmen. Lägre doser av läkemedel tillsammans med en pump som väger mindre, ska ge patienten högre livskvalitet. Inom neurologi erbjuder Nordic Infucare dessutom flera olika medicintekniska produkter för att administrera läkemedel, något som gör att behandlingen av en patient går att individanpassa. Nordic Infucare har ingen egen produktutveckling utan är distributörer av noga handplockade medicintekniska produkter, vilket kan föra med sig vissa utmaningar.
– Vi behöver hela tiden hålla ögonen öppna efter nya samarbetspartners, vi är beroende av det. När allt går bra riskerar vi att tappa fokus på vad som ska bli nästa produkt. Flera nya produkter är på väg in just nu, vilket visar att när vi väl satsar på att hitta nya samarbetspartners har vi tack vare våra styrkor inga problem, menar Kristoffer Meyner.

Läs hela reportaget som PDF