Love Linnér börjar på Sofus

Love Linnér börjar på Sofus Regulatory Affairsen som ansvarig för market access . Love har en PhD i farmakologi och kommer till Sofus från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), där han har arbetat sedan 2005. Förutom lång erfarenhet av handläggning och omprövningar av subventionsbeslut, har Love varit högst delaktig i att utveckla myndighetens verksamhet och metoder relaterat till generikamarknaden samt utveckling av evidensbaserad prissättning. Love tillträder sin tjänst på Sofus mars 2015 och förstärker ytterligare Sofus kompetens inom prissättning/subvention och market access i de nordiska länderna.