Market access, fortfarande ett hett område?

Market access, fortfarande ett hett område?

Ett tag var market access det hetaste av det heta på den svenska läkemedelsmarknaden, market access-avdelningar byggdes upp och hälsoekonomi blev ett begrepp utanför akademin. I denna artikel av Kajsa Olsson ställs frågan om det fortfarande är hett – och hur jobbar man egentligen med market access?

Jag googlar för skojs skull kombinationen ”market access pharma” och får 62 miljoner träffar … Det mesta helt oanvändbart för att ens börja besvara min fråga. Market access-arbetet uppstår i spänningsfältet mellan å ena sidan läkemedelsföretag som vill introducera läkemedel och säkerställa att patienter får tillgång till nya produkter och dämed maximera vinsten (på lång och kort sikt) och å andra sidan betalare med uppdraget att tillhandahålla medborgarna effektiva läkemedel och samtidigt hålla sin budget. Därmed kommer market access alltid vara ”hett” eftersom både läkemedelsföretag och betalare ständigt introducerar nyheter. Läkemedelsföretagen kommer med nya innovativa och effektivare behandlingar och betalare introducerar nya initiativ på läkemedelsområdet, både för att styra kostnader och samtidigt kunna erbjuda medborgarna bästa tillgängliga behandling. Områden som i dag känns spännande och utmanande inom market access är till exempel frågan om hur vi kan klara accessen till läkemedel för behandling av sällsynta diagnoser. Ett annat område som fått mycket uppmärksamhet är hur introduktionen av CAR T-terapier och betalningslösningar av andra potentiellt botande genterapier ska gå till. Jag får ibland frågan om hur man jobbar med market access, om det finns en speciell metod eller modell. Jag ser framför mig en bild där alla utbildas i metoden och att allt därefter är frid och fröjd. Dessvärre finns det inte någon sådan metod eller modell. När jag håller kurser om market access är en av mina käpphästar att det inte finns någon metod eller modell som passar alla. Begreppet one-size fits all passar lika lite inom market access som för kläder …

Olika verktyg
Det finns en hel del olika verktyg att använda men inte något verktyg som passar för allt. Men, är inte hälsoekonomi en modell för market access kanske någon invänder. Jo, det är ett av verktygen man kan använda för market access. I många fall är hälsoekonomi och kostnadseffektivitet helt avgörande, men det är inte det enda verktyget. Och det kan utnyttjas på många olika sätt. Market access ska vara skräddarsytt annars passar det ofta dåligt. En annan orsak till att det inte finns en enda modell eller ett enda sätt för market access är att det är något som behöver säkerställas över produktens hela livscykel, och frågeställningarna är ju väldigt annorlunda i lansering jämfört med när patentutgången närmar sig. När produkten är ny och i lanseringsfas är kanske det tillfälle vi allra mest förknippar med market access. Då handlar det framför allt att få subvention och finansiering för den nya behandlingen. Men det stannar inte där. När produkten väl är lanserad och subvention och NT-rekommendation är på plats och produkten är i tillväxtfas kommer access-arbetet många gånger att handla om budget och kapacitet – finns det budget för att behandla de patienter vården (och företaget) tänker sig ska ha nytta av produkten. Det kan också handla om mycket konkreta kapacitetsfrågor

– exempelvis om man har platser för att administera en infusion eller annan infrastrukur för att kunna ge patienterna tillgång till behandlingen. Här kan vi också behöva arbeta med market access-frågor. Men då inte primärt med TLV eller NT-rådet som mottagare. När behandlingen är etablerad är det ju heller inte så att marknaden bara står still utan det kommer nya produkter som kommer att påverka access-situationen för den egna produkten. Det kan även publiceras nya data eller nya indikationer som godkänns och alla dessa frågor behöver värderas och hanteras ur ett market access-perspektiv. Produkter inom samma indikation går ur patent vilket då kan komma att påverka andra produkter, eftersom det gör alternativa behandlingar mycket billigare. Vilket kan leda till att den egna produkten placeras i en andrahandsposition. Allt detta blir lättare att hantera om vi är beredda och vet om vad som förväntas hända.

I slutet av produktlivscykeln ställs market access-frågorna återigen på sin spets med patentutgång för den egna produkten vilket är förknippat med både obligatoriska prissänkningar och generisk konkurrens. Det gäller med andra ord att arbeta med market access under hela den tid produkten finns på marknaden. Och det framstår ju som nästan självklart att verktygen kommer att se olika ut i de olika faserna.

Läs hela artikeln