Sofus-grundare startar upp ny medarbetarägd konsultbyrå

Sofus-grundare startar upp ny medarbetarägd konsultbyrå

Linda och Staffan Thunell, serieentreprenörer inom life science, startar nu en ny medarbetarägd konsultbyrå. Arex Advisor kommer att erbjuda tjänster inom läkemedelsforskning och affärsutveckling för life science, pharma och biotech.

Arex erbjuder strategisk rådgivning och operativ support inom hela livscykeln; från tidig utveckling till marknadsförd produkt. Med hjälp av kompetens och erfarenhet drivs Arex av att bidra till patienternas hälsa och livskvalitet genom att medverka till att få ut viktiga läkemedel på marknaden.
Arex ägs av sina medarbetare, erfarna specialister som kan förena sitt vetenskapliga intresse med moderna lösningar för läkemedelsutveckling. Den unika ägarstrukturen skapar ett svårmatchat engagemang och genom att kombinera expertis med teknologi vill Arex hitta en ny, högre servicenivå.

Linda Thunell, VD på Arex säger: “I Sverige bedrivs världsledande forskning och utveckling inom life science. För oss på Arex är det väldigt inspirerande att med hjälp av våra erfarenheter från internationell läkemedelsutveckling, kunna bidra till den svenska life science sektorns utveckling.”