Life science-strategin kan bidra till en effektiv omstart efter coronapandemin

Frida Lundmark började på Lif i april, mitt under pågående coronautbrott, med ansvar för att bland annat stötta införandet av nya avancerade terapier och precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård, ett av de viktigaste områdena i regeringens life science-strategi. Men med färska erfarenheter från Vinnova om hur innovationsstödssystemet fungerar och hur man bygger och stärker en svensk infrastruktur talar hon gärna om hela ekosystemet för life science.

Att börja ett nytt arbete mitt under coronapandemin har självklart varit en utmaning men samtidigt har pandemin tydliggjort vad som fungerar inom svensk life science och vad som behöver och kan förbättras, säger Frida Lundmark. Läkemedelsförsörjningen klarade vi bra tack vare samarbete mellan myndigheter, distributörer och företag, men kliniska prövningar har under perioder nästan avstannat helt. En positiv bieffekt av coronapandemin är det fokus som riktats mot vikten av att snabbt kunna forska fram nya läkemedel, behandlingar och inte minst prevention i form av vacciner.

– Life science-området har genom pandemin blivit ett område som helt plötsligt finns på var mans läppar. Hur kliniska läkemedelsprövningar görs är numera något som inte bara vi inom branschen känner till, det har blivit en mer allmän kunskap och det är bra! Ett av de problemområden som Frida Lundmark tycker tydliggjorts extra under pandemin är bristerna kring hantering av hälsodata.
– Vi har kunnat se flera tydliga exempel på hinder som finns och vad det får för konsekvenser när vi inte på ett effektivt sätt kan dela och tillgängliggöra data.

Läs hela artikeln