Från LIF – Nya lagar, ökad harmonisering och ökad samverkan kan bli resultatet av ny europeisk läkemedelsstrategi

”EU Pharmaceutical Strategy”, som presenterats av EU-kommissionen, är ett ambitiöst program med över 50 initiativ på läkemedelsområdet, från förändringar i regelverk till initiativ för ökad samverkan mellan medlemsstaterna. Översynen av läkemedelslagstiftningen pågår och Sverige kommer att spela en viktig roll under sitt ordförandeskap i EU våren 2023.

De centrala delarna av EU:s nuvarande läkemedelslagstiftning beslutades för över 20 år sedan. Sedan dess har mycket förändrats och medicinska och tekniska framsteg, digitalisering och användande av hälsodata innebär nya förutsättningar. EU-kommissionen lyfter i strategin också fram utmaningar i form av att befolkningen blir allt äldre och att vi ställs inför nya folkhälsohot som covid-19. – Hur EU:s regelverk utformas har stor betydelse för läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården. Därför är
viktigt att både vi i näringslivet och svenska beslutsfattare och myndighetsföreträdare engagerar sig i arbetet och sätter sig in i frågorna, säger Lifs vd Anders Blanck som bland annat är aktiv i den europeiska branschföreningen EFPIA:s påverkansarbete.

Tillsammans med Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif, arbetar Lifs jurist Linda Melkersson med frågor kopplade till den nya europeiska läkemedelsstrategin.
– Man kan se EU Pharmaceutical Strategy som ett paraply där EU-kommissionen identifierat vilka utmaningar de ser och hur EU:s läkemedelssystem behöver anpassas för att nå målen i strategin.

Läs hela artikeln