Från LIF – kampanj vill visa på betydelsen av vacciner och läkemedel

Under coronapandemin har många satt sitt hopp till forskningen och läkedelsföretagens förmåga att snabbt finna lösningar som kan ta oss ur krisen. Begrepp som kliniska prövningar, vaccinproduktion och kylkedjor har helt plötsligt blivit naturliga samtalsämnen vid middagsborden.
– Pandemin har lett till ett intresse och en förståelse för läkemedelsföretagens verksamhet. Det intresset vill vi bygga vidare på och skapa en mer långvarig relation, säger Lifs kommunikationschef Peter Leander.

Coronapandemin har lett till att världens blickar riktats mot läkemedelsbranschen. Den uppmärksamheten vill Lif nu förvalta och använda för att visa upp vad branschen bidragit till och fortsätter att bidra till när det kommer till andra infektionseller folksjukdomar.
– Vi vill att människor även fortsatt ska ha både intresse, kunskap och förtroende för läkemedelsföretagens viktiga arbete i Sverige. Under hösten kommer vi därför att intensifiera vår kommunikation till allmänheten genom en kommunikationskampanj i sociala medier. Kampanjen sätter fingret på resultatet av vår forskning. Att läkemedel och vaccin står mellan frisk och sjuk, men också mellan liv och död, säger Peter Leander
– Vi är inte ute efter klappar på axeln, men det är viktigt både för oss och för samhället i stort att det finns ett intresse  och högt förtroende för läkemedel
och vacciner, samt för oss som forskar fram dem.

Kommunikationskampanjen kommer främst att synas på Youtube och i sociala medier och består av korta filmer som beskriver hur läkemedelsbranschen bidrar till bättre hälsa och ger människor möjlighet att få ut det bästa av tillvaron.
– Det finns många sjukdomsområden där läkemedel har spelat en avgörande roll i att förbättra människors hälsa och liv men vi har också vacciner som helt kan förhindra att vi blir sjuka. I höstens kampanj beskriver vi hur läkemedel förändrat livet för människor med migrän och diabetes, hur vi kan förhindra livmoderhalscancer och hur vacciner närmast har utrotat barnsjukdomar som mässlingen, säger Anna Holmström kommunikatör på Lif.

Läs hela artikeln