LIF på väg mot ett life science-kluster

LIF på väg mot ett life science-kluster
LIF genomgår just nu en omorganisation som innebär att vi blir lite färre anställda men också att vi ändrar vårt sätt att arbeta för att bli mer effektiva. Samtidigt genomför vi en flytt där vi skapar vad man definitivt kan kalla ett kluster av organisationer inom life science-sektorn. Jag är övertygad om att dessa förändringar tillsammans innebär att LIF kan stärka möjligheterna att vara en pådrivande kraft för sektorn som helhet. Anders Blanck kommer just från ett av många möten som rör flytten. Tidplanen är kort för en flytt av den här omfattningen, men han är övertygad om att allt går i lås. Det är många inblandade.
– Möjligheten dök upp att få tillgång till tre hela våningsplan centralt i Stockholm. Tankarna om att samlokalisera flera organisationer inom sektorn har vi lekt med en längre tid, men nu gällde det att fånga tillfället i flykten. Det blir lite trångt tidsmässigt, men det ska vi klara, säger han. Fler organisationer tillsammans LIF är redan i dag sambo med Läkemedelsförsäkringen,
LFF, och de följer med till Sveavägen. Dessutom kommer tankesmedjan Leading Health Care liksom halvstatliga Swecare, som är organisationen för att främja svensk life science utomlands, att flytta in i de gemensamma lokalerna. Alla dessa kommer redan vid årsskiftet.
– Vi får tillgång till lokalerna i två steg. Den gamla hyresgästen sitter kvar på ett av våningsplanen ett år till, men  från 2017 har vi hela trevåningskomplexet, varav ett plan är en gemensam konferensanläggning med ett flertal stora möteslokaler, säger Anders Blanck. Från 2017 flyttar även den sista nya hyresgästen in i det nybildade klustret, nämligen Swedish MedTech. Konferensplanet blir navet LIF har länge jobbat med möteslokaler inom det ”egna” husets väggar. I klustret på Sveavägen genomförs denna strategi ännu mer konsekvent.
– Alla de berörda organisationerna kommer att använda möteslokalerna på konferensplanet, säger Anders Blanck. Det blir ett nav i verksamheten. Vi är olika organisationer och kommer att sitta geografiskt samlade var och en för sig men i en öppen lösning.

Läs hela artikeln