En ökad användarupplevelse på Fass

Genom att erbjuda korrekt och uppdaterad läkemedelsinformation och främja säker användning av läkemedel, spelar Fass en värdefull roll som samhällsaktör i Sverige och bidrar till att förbättra folkhälsan och säkerheten inom hälso- och sjukvården och för andra viktiga samhällsaktörer.

Fass.se har funnits sedan 2001 och sist webbsidan fick en modernisering var för 10 år sedan. Även om funktionalitet har tillkommit genom åren på webbplatsen och designen har ändrats, har det nu blivit dags att göra en mer omfattande modernisering, där Fass.se och Fass mobilanpassade sida ersätts av en responsiv sida.

En responsiv webbsida är utformad för att dynamiskt anpassa sig till skärmen och enheten som användaren använder. Det innebär att oavsett om det är en stor datorskärm eller en liten mobilskärm kommer webbsidan att se bra ut och fungera korrekt. Fass jobbar med webbtillgänglighet och åtkomlighet för att skapa ett Fass som är så lätt som möjligt att använda för alla, oavsett funktionsförmåga. Patientsäkerhet och en optimal användarupplevelse är kärnan
i vår design och funktionalitet, vilket utgör en central del av moderniseringen av Fass.

Som en del av moderniseringen har Fass nyligen lanserat två appar. I våras lanserades Fass Vård – en app riktad till hälso- och sjukvårdspersonal och farmaceuter med nya funktioner som gör det lättare att ge snabb läkemedelsbehandling till patienter.

Läs hela artikeln