Incyte växer med ny Market Access funktion

Incyte fortsätter att bygga upp sin verksamhet i Norden och inrättar en ny tjänst inom Market Access.

– Min huvuduppgift är att bidra till att patienter med stort medicinskt behov kan få tillgång till nya godkända behandlingar från Incyte utan dröjsmål. Jag vill att Incyte ska ses som en seriös och transparent samarbetspartner till hälso- och sjukvården när det gäller finansieringen av nya läkemedel. Vi har ett viktigt arbete framför oss, inte bara i att forska fram nya läkemedel utan också vara med och bidra till att sjukvården har råd med de nya behandlingarna som kommer, säger Fredrik Neij.

Incyte Nordic etablerades 2016 och har för närvarande 10 anställda i Norden. Företaget marknadsför Iclusig (ponatinib) och utvecklar nya behandlingar inom onkologi samt hematologi. Substansen pemigatinib, för patienter med kolangiocarcinom som är en form av gallgångscancer, ligger just nu på den Europeiska läkemedelsmyndighetens bord och företaget har flera produkter i pipeline.

– Det är angelägna sjukdomsområden där det medicinska behovet är stort. Däri ligger både utmaningen och belöningen: Att kunna motivera nyttan med läkemedlen så att de blir tillgängliga för de patienter som behöver dem mest, säger Fredrik Neij.

Fredrik Neij har jobbat i läkemedelsindustrin de senaste 20 åren, men har också en bakgrund inom offentlig sektor, expempelvis på dåvarande Spri, Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut. Han kommer närmast från Astra Zeneca, där han bland annat lett arbetet med hälsoekonomi i Norden och Baltikum.

– Incyte har en spännande tid framför sig och vi välkomnar Fredrik in i den nordiska organisationen. Han bidrar med stor erfarenhet och kompetens. Att vi kan attrahera en person av Fredriks kaliber är roligt och ytterligare ett bevis på att vår modell fungerar och genererar en lovande pipeline, säger Erik Fromm, vd på Incyte i Norden.