Incyte fortsätter expandera – välkomnar Julie Bekaert som medicinsk chef i Norden

Den första oktober tillträdde Julie Bekaert rollen som ny medicinsk chef i Norden för Incyte Biosciences Nordic AB där hon blir en del av ledningsgruppen. Tillsättningen är ett strategiskt viktigt led i den nordiska expansionen inför introduktionen av Minjuvi (tafasitamab), en behandling av vuxna med svårbehandlat B-cellslymfom som i kombination med lenalidomid, nyligen godkänts av EU-kommissionen.

– Vårt samarbete med de nordiska prövarna och deras bidrag till våra kliniska studier är en viktig nyckel för att vi kan verka för en positiv inverkan på patienternas liv på både kort och lång sikt. Med ett starkt fokus på vårt utvecklingsprogram ser jag fram emot att tillsammans med mitt nordiska team ta mig an de specifika villkoren som varje land står inför för att säkra den bästa möjliga vård med hjälp av våra läkemedel säger Julie Bekaert, medicinsk chef för Incyte Biosciences Nordic.

Julie Bekaert är farmaceut med mer än femton års erfarenhet från såväl strategiska som operativa roller inom onkologi och hematologi från bland annat Roche och Astellas. Efter sin roll som Incytes medicinska chef inom hematologi för den europeiska marknaden tar hon nu över det övergripande medicinska ansvaret för Norden. Inte bara täcker de nordiska länderna en stor yta rent geografiskt men varje lands sjukvårdssystem fungerar på olika vis vilket även påverkar vilka behandlingsalternativ som tillgängliggörs för patienterna.

– Förutom sin medicinska expertis inom hematologi och onkologi har Julie, i sin tidigare roll på Incytes huvudkontor, varit en stor inspirationskälla för många. Med sin bevisade ledarskapsförmåga och djupa områdeskunskap tar hon plats i vårt redan erfarna nordiska team. Tillsammans kommer vi att fortsätta arbeta för att våra behandlingsalternativ för eftersatta patientgrupper med svåra diagnoser görs tillgängliga för fler, säger Erik Fromm, vd för Incyte i Norden.