Christian Nordström ny produktchef på Incyte

Incyte växer – ny produktchef förstärker organisationen i Norden

Efter EU-kommissionens godkännande av tafasitamab (Minjuvi) i kombination med lenalidomid vid behandling av vuxna med svårbehandlat B-cellslymfom expanderar nu Incyte i Norden. Ett viktigt steg är att anställa Christian Nordström som produktchef, Associate Director Brand Management.

–Med godkännandet av tafasitamab har vi fått ett nytt ben och en behandling inom ett större indikationsområde inom hematologi än tidigare. Vi är därför mycket glada över att kunna rekrytera en så erfaren yrkesman som Christian Nordström som Brand Lead med uppgift att förstärka och bygga marknadsorganisationen i Norden, säger Erik Fromm, vd för Incyte Biosciences Nordic.

Christian Nordström har arbetat inom läkemedelsindustrin i 25 år, framför allt inom Incytes fokusområden onkologi och hematologi, och innan dess inom vården som sjuksköterska. Han kommer senast från Gilead där han har arbetat inom samma sjukdomsområde, hematologi, och med fokus på behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom.

–Incyte står inför en spännande utveckling. Det jag kan tillföra handlar inte minst om kunskapen inom behandlingsområdet storcelligt B-cellslymfom. Vilka behandlingar finns idag och hur arbetar man praktiskt inom vården med dem, säger Christian Nordström.

Incyte Nordic räknar på sikt med ytterligare rekryteringar som en följd av godkännandet av tafasitamab. Företaget har haft verksamhet i Norden sedan 2013 med huvudkontor i Stockholm. I dagsläget arbetar ett tjugotal medarbetare i de nordiska länderna och i samband med att marknadsorganisationen växer så har representanter, Key Account Managers, anställts även i Danmark, Norge och Finland.

–Det är väldigt spännande att vara med från början och bygga upp marknadsorganisationen kring en helt ny behandling. Med min bakgrund inom vården vet jag hur viktigt det är att nå ut med korrekt information till patienterna. Incytes målsättning är att rätt patientgrupp får ta del av behandlingen vid rätt tidpunkt, genom korrekt information utifrån vetenskapliga data, säger Christian Nordström.

Forskning är ryggraden i Incyte, som sedan tidigare har två godkända behandlingar i Norden, Iclusig (ponatinib) vid behandling av kronisk myeloisk leukemi och Pemazyre (pemigatinib) vid behandling av svårbehandlad gallgångscancer. Mer än 100 klinska studier bedrivs globalt av Incyte och av dessa bidrar Nordiska centra till 20 stycken, företrädesvis inom onkologi och hematologi.

–Incyte har utöver de redan godkända läkemedlen en lovande pipeline och att kunna var med och bidraga till fler möjligheter för eftersatta patientgrupper med svåra diagnoser är en förmån. Och ett stort ansvar. Rekryteringarna vi gör nu kommer att göra skillnad både på kort och lång sikt, säger Erik Fromm.