Frida Lawenius ny vice vd på SwedenBIO

SwedenBIO förstärker sin roll som samlande kraft för svensk life science och rekryterar Frida Lawenius till positionen som vice vd.

SwedenBIO är med sina över 270 medlemmar från hela ekosystemet för life science i Sverige en organisation som växer kraftigt och får allt större synlighet och betydelse. Vår styrka ligger i att vi har örat mot marken och jobbar – inte bara nära – utan tillsammans med våra medlemmar. Genom att kombinera ihop policyarbete där vi kravställer politiker med egna insatser för att stärka branschen vill vi öka effekten av vårt arbete ytterligare. Som ett led i det rekryteras nu Frida Lawenius som vice vd.

Frida Lawenius ny vice vd på SwedenBIO

Frida Lawenius ny vice vd på SwedenBIO

 

  • Hela värdekedjan för life science finns inom SwedenBIO. Branschens framgång vilar på att vi länkar samman delarna i den kedjan. För att skapa framgångar i såväl policyarbetet som i att möta medlemmarnas egna utmaningar vill jag därför dra nytta av den kompetens och de erfarenhet som finns samlat i organisationen.

Frida kommer närmast från en roll som ansvarig för strategisk utveckling och policy på Naturvetarna. I sin nya roll kommer hon att tillsammans med vd ansvara både för SwedenBIOs arbete med att ge branschen en stark röst och att navigera strategiskt i det snabbt föränderliga landskap som både branschen och vi som organisation befinner oss i.

  • Det är viktigt att ha helikopterperspektiv för att även enskilda problem ska sättas i rätt sammanhang. Jag har i min senaste roll studerat 2000-talets komplexa marknad för att förstå hur vi behöver anpassa såväl politik som affärslogik. Med det i ryggsäcken kommer jag att börja med att lyssna mycket på medlemmarnas faktiska behov för att se hur SwedenBIO kan utveckla sitt medlemserbjudande för att vi ska fortsätta att vara framgångsrika framöver.

Helena Strigård, vd SwedenBIO välkomnar förstärkningen.

  • Med Frida har vi en mycket kompetent doer, som kombinerar en analytisk förmåga med strategiskt tänk. Det kommer vi ha stor glädje av i vår uppgift att möta branschens mångfacetterade behov. En dag hos oss är sällan den andra lik.

Frida Lawenius och Helena Strigård kommer att finnas tillgängliga för att svara på frågor under dagen.

Kontakt: Helena Strigård, vd, 0736-402805