SwedenBIO kraftsamlar för att koppla upp life science i Sverige mot de internationella arenorna

SwedenBIO kraftsamlar för att koppla upp life science i Sverige mot de internationella arenorna

Inom den globala life science-branschen är konkurrensen knivskarp och för att konkurrera med de bästa gäller det att skapa goda förutsättningar för branschens aktörer. SwedenBIO arbetar kontinuerligt med att synliggöra vad som måste till för att locka investeringar och etableringar till Sverige1 och förbättra jordmånen för life scienceföretag att växa sig starka. Parallellt med att driva opinion för åtgärder inom politiken, myndigheter, universitet och industrin, satsar nu SwedenBIO för att marknadsföra svensk life science och bygga relationer med branschens mest betydelsefulla, globala aktörer. Branschorganisationen inrättar ett helt nytt affärsområde, International Business Development and Promotion, med en serie nya samarbeten och nätverksplattformar som lanserades vid BIO Europe i Köpenhamn den 5 november.

”Behovet av vår internationella satsning är tydligt, det finns en stor, outnyttjad potential för svensk life science att utvecklas ytterligare genom att öka exponeringen gentemot internationella investerare, företag och starka forskningsmiljöer”, säger Jonas Ekstrand, VD för Sweden- BIO. ”Genom en serie nya initiativ tar vi taktpinnen för att se till att våra medlemmar och industrin i övrigt får bättre möjligheter att lyckas internationellt. Satsningarna går ut på att, på olika sätt, marknadsföra möjligheterna för internationella aktörer, framför allt i USA och Europa men även i Asien, att investera och samarbeta med våra innovativa företag och den starka forskningen i de nordiska länderna. Med satsningen når vi även ut till aktörer som vi hittills inte haft någon relation till.”

Det är en kombination av att nå ut till fler investerare och företag och att arrangera fysiska möten som leder till affärer. Ett långsiktigt samarbete med BIO i USA har etablerats och som ett första steg kommer Nordic Life Science Days att övergå till att använda amerikanska BIO:s partneringsystem. Genom bytet når man ett nytt nätverk med amerikanska investerare och SwedenBIO kraftsamlar för att koppla upp life science i Sverige mot de internationella arenorna. Inom den globala life science-branschen är konkurrensen knivskarp och för att konkurrera med de bästa gäller det att skapa goda förutsättningar för branschens aktörer. SwedenBIO arbetar kontinuerligt med att synliggöra vad som måste till för att locka investeringar och etableringar till Sverige1 och förbättra jordmånen för life scienceföretag att växa sig starka. Parallellt med att driva opinion för åtgärder inom politiken, myndigheter, universitet och industrin, satsar nu SwedenBIO för att marknadsföra svensk life science och bygga relationer med branschens mest betydelsefulla, globala aktörer. Branschorganisationen inrättar ett helt nytt affärsområde, International Business Development and Promotion, med en serie nya samarbeten och nätverksplattformar som lans e – rades vid BIO Europe i Köpenhamn den 5 november.

Läs hela artikeln som PDF