Nu skapas det nya normala

Nu skapas det nya normala

I ljuset av coronavirusets framfart över världen och de politiska systemens respons till den pandemiska smittspridningen, framträder det rådande life sciencelandskapet med klarhet. När världen släcks ner land för land, världsdel för världsdel, lyser det komplexa och intrikata nätverk av relationer mellan systemets aktörer tydligt fram, på samma sätt som ljuskäglorna från världens städer ritar en urban karta under en nattlig flygresa.

För de stora globala koncernerna är internationaliseringen uppenbar, men fenomenet är giltigt genom hela ekosystemet. Även det lilla svenska forskningsföretaget inom läkemedelsutveckling har tentakler över stora delar av världen. Den internationella uppkopplingen är för det lilla hemgrodda företaget ett system av intelligenta armar som sträcker sig åt olika håll för att upprätthålla centrala funktioner för verksamheten. Tentaklerna omfattar rekryteringar, akademiska miljöer och anläggningar, CRO:er, kliniska prövningar, underleverantörer och produktionsbolag. Ytterligare armar hanterar internationella finansiärer. Och tentaklerna sträcker sig åt olika geografiska områden, med kunskap, kvalitet och tillgänglighet som ledstjärnor. Ur ett systemperspektiv bildas ett intrikat nätverk av relationer där aktörerna är direkt eller indirekt ihopkopplade med varandra. Som tur är flyttar även smittspridningen och de politiska reaktionerna på denna, sig som en vågrörelse över världen. I takt med att gränser eller verksamheter stängs ner, finns det någon, någon annanstans, att vända sig till. På detta sätt har verksamheter kunnat hitta nya underleverantörer eller utförare när de gängse kontakterna inte längre är tillgängliga. Så utökas nätverket ytterligare till nya aktörer i nya områden. Det finns alltid undantag som bekräftar regeln.

Ett sådant är när råvaruproduktionen är begränsad till ett fåtal aktörer eller regioner, ett annat effekterna på kliniska prövningar, men det är en hel krönika i sig. Den internationella dimensionen minskar på intet sätt det nationella intresset av att ha sin del av kakan, för nationens välstånd mätt i intäkter, arbetstillfällen och hälsa. Och i Sverige sprakar och sprudlar det av utvecklingsprojekt enligt SwedenBIOs undersökning av den svenska läkemedelspipelinen. (Den 2 juni presenteras ”The Swedish drug discovery and development pipeline 2020”)

Läs hela krönikan