Försäljningsstatistik för Januari – Juli 2016

Försäljningsstatistik för Januari – Juli 2016
Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige jan – juli 2016 uppgår till 24 miljarder kronor. Procentuellt har försäljningen 2016 (YTD) ökat med 4,82% jämfört samma period 2015. För de senaste 12 månaderna (MAT) har försäljningen ökat med 4,70% jämfört samma period 2014-2015.

E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs hela statistiken