Försäljningsstatistik, januari – april 2016

Försäljningsstatistik,  januari – april 2016
Försäljningsutvecklingen i läkemedelsindustrin i Sverige för perioden januari till april 2016 är upp nästan 5% jämfört med förra året. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige hittills 2016 uppgår till 13,7 miljarder kronor. Procentuellt har försäljningen 2016 (YTD) ökat med 4,77% jämfört samma period 2015. För de senaste 12 månaderna (MAT) har försäljningen ökat med 5,17% jämfört samma period 2014-2015. Topp 15 företag
Under årets fyra första månader har det hänt en hel del med topplistan avföretag. Bolagen på listan är fortfarande desamma, men deras inbördes ordning är i viss mån omkastad. Pfizer, Novartis, Abbvie AB, Meda, Bayer och Teva Sweden ligger på samma placeringar som senast, medan andra faller eller stiger några placeringar. Den största klättringen gör Gilead Sciences från plats 6 till 3. De nya top-3 innehavarna står för ca. 15% utav marknadsvärdet, medans top-15 sammanlagt håller nära 50% av marknaden.

Läs hela sammanställningen