Försäljningsstatistik hela 2015

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige under helåret 2015 uppgår till 39,6 miljarder kronor. Procentuellt har försäljningen 2015 YTD (Year To Date) ökat med 6,57% jämfört med 2014. MAT och YTD blir detsamma för marknaden då vi nu tittar på helåret 2015.

Läs hela sammanställningen som PDF