FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – juli 2022

Välkomna tillbaka till er som redan haft sommarsemester, och ha en skön semester ni som har den kvar! Här kommer en uppdatering av våra topp 15-listor. Den senaste perioden av data som presenteras här är 2022-07. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår YTD 2022 till drygt 30,3 miljarder SEK, och tillväxten jämfört med samma period förra året är 7,95 procent.

Topp 15-företag
Jämfört med den senaste uppdateringen, som kom innan sommaren med maj-data, återfinns samma företag även på denna lista. Förändringar som skett är att Novo Nordisk stigit två placeringar från plats 15 medan GSK och Orion tappat en placering vardera.

Topp 15-produkter
Även listan över produkter har endast små förändringar, med skillnaden att Gardasil nu hamnat utanför (plats 11 YTD föregående lista). På plats 15 hittar vi en nykomling: TBE-vaccinet Encepur som ökat sin försäljning sett till värde med smått otroliga 301 procent jämfört med samma period (januari– juli) förra året. I övrigt tappar Elvanse 3 placeringar till förmån för Ozempic, Stelara och Xtandi. Jardiance stiger 3 placeringar och Zytiga stiger 1.

Topp 15-terapiområden
Alla terapiområden utom H (HORMONER EXKL KÖNSHORMONER) visar YTD 2022 på tillväxt jämfört med samma period förra året. Jämfört med förra uppdateringen har den inbördes ordningen av terapigrupper inte ändrats.

Läs hela artikeln