Försäljningsstatistik för januari – oktober 2020

Hösten i full gång, och med den även förkylningssäsongen. Många av oss har möjligheten att jobba hemifrån, och just i år så känns det förstås extra angeläget att vi värnar om varandras hälsa. Här kommer novembers upplaga av försäljningsstatistik från oss på IQVIA; den innehåller data till och med 2020-10.

Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA har sammanställt och analyserat statistiken. Den totala försäljningen hittills av läkemedel i Sverige under 2020 uppgår till 39,85 miljarder SEK, och tillväxten jämfört med samma period 2019 är 5,09 procent.

Läs hela artikeln