FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – maj 2022

Äntligen närmar sig sommaren, då många av oss snart går på ledighet. Men innan dess hinner vi med en uppdatering av försäljningsstatistiken. Den senaste dataperioden som presenteras här är 2022-05. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår YTD 2022 till nära 21,8 miljarder SEK. Tillväxten jämfört med samma period förra året är 8,68 procent.

Topp 15-företag
Jämfört den senaste uppdateringen i mars återfinner vi samma företag även denna gång, dock med små inbördes ändringar. Topp 3 ligger oförändrade, men MSD har klättrat två placeringar sedan sist. Pfizer, Sandoz och GSK klättrade en placering.

Topp 15-produkter
När strax ett halvår av 2022 har passerat, har topp 15-listan av produkter stabiliserat sig lite. Åter på listan är Gardasil, medan Revlimid nu hamnat utanför. Elvanse gör den största klättringen med 4 placeringar, från plats 10 till 6. I övrigt är det små förändringar. Darzalex, Entyvio och Xarelto ökar alla en placering. Keytruda, Ozempic, Stelara och Imbruvica tappar alla en placering.

Topp 15-terapiområden
Alla terapiområden utom H (Hormoner exkl könshormoner) visar på tillväxt YTD 2022 jämfört samma period förra året. Jämfört med förra uppdateringen har den inbördes ordningen av terapigrupper
inte ändrats.

Läs hela artikeln som PDF