FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – februari 2022

Efter en kall vinter går vi igen mot vår, och ser efter vad som skett på läkemedelsmarknaden under årets första två månader. Den senaste perioden som presenteras här är till och med 02-2022. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår YTD 2022 till nära 8,1 miljarder SEK, och tillväxten jämfört med samma period förra året är 8,39 procent.

Topp 15-företag
Under årets första månader så speglar topp 15 nästan den lista vi presenterade i den senaste uppdateringen. Samtliga företag som var med då är nu också representerade, några inbördes förflyttningar har dock skett. Takeda klättrar två placeringar och MSD tappar tre. Sanofi tappar två, och Pfizer tappar en. Bayer, Novartis, Roche och Sandoz klättrar alla en placering.

Topp 15-produkter
Topplistan över produkter är oftast ganska skiftande i början av ett år, för att senare stabiliseras. Nya på listan för denna uppdatering är Jardiance och Zytiga, som kommer in på plats 14 respektive 15. Jämfört med den förra uppdateringen har Ozempic klättrat sex placeringar och Stelara har klättrat upp fyra. Revlimid och Elvanse tappar

tre placeringar var, medan Entyvio, Imbruvica och Xarelto klättrar två. Xtandi och Opdivo klättrar vardera en placering. Topp 4 är oförändrade sedan förra uppdateringen.

Läs hela artikeln