FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – december 2019

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – december 2019

Nytt år, ny statistik. Låt oss börja året med att titta tillbaka på hur 2019 såg ut försäljningsmässigt. Den senaste perioden som presenteras här är till och med 12-2019. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Jonas Holm, IQVIA har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige under 2019 uppgår till 45,67 miljarder SEK, och tillväxten jämfört med 2018 är 7,61 procent.

Topp 15-företag
Inga större rörelser mellan företagen i toppen, MSD ligger kvar på förstaplatsen, följt av Pfizer och BMS. Astra- Zeneca får lämna topp 15 från senaste rapporten, in kommer istället Orion Pharma. Novo Nordisk och Celgene visar en försäljningsökning på över 30 procent och klättrar en placering, till  13:e respektive 14:e plats.

Topp 15-produkter

Eliquis behåller förstaplatsen, följt av Eylea. Humira och Epclusa stannar trots minskad försäljning på 3:e respektive 5:e plats. Enbrel tar en placering och går om Keytruda till 7:e plats. Keytruda tar också förstaplatsen i tillväxt bland de bäst säljande produkterna med en ökning på 55 procent jämfört med 2018. I övrigt inga förändringar i ranking sedan vi senast tittade på statistiken.

Topp 15-terapiområden
Inga ändringar av rangordningen inom terapiområdena. Terapigrupp L ligger kvar som ohotad etta. Starkast tillväxt ser vi i terapigrupp M (rörelseapparaten) på 15 procent mot föregående år. J (infektionssjukdomar) och P (antiparasitära) är de enda terapiområden som tappar försäljning mot 2018.

Läs hela artikeln