Försäljningsstatistik, för januari – oktober 2022

Nu börjar slutet av året närma sig, men innan dess hinner vi titta igenom hur läkemedelsmarknaden ser ut. Här kommer en uppdatering av våra Topp 15-listor. Den senaste data-perioden som presenteras här är 2022-10. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår YTD 2022 till drygt 44,1 miljarder SEK, och tillväxten jämfört med samma period förra året är 8,32 procent.

Topp 15-företag
Precis likt den förra listan som presenterades med augusti-data, finns här samma företag med. Skillnaden mot senast är att Takeda och MSD här bytt placering. MSD ökar ett snäpp mot Takeda, som följaktligen tappar en placering.

Topp 15-produkter
Nya på listan denna gång är Gardasil 9, från MSD som kommer in på plats 8, och Octagam från Octafarma, som tar plats 15. Zytiga och Encepur hamnar utanför listan med denna uppdatering. Xtandi tappar två placeringar, och Entyvo, Jardiance, Xarelto och Imbruvica tappar alla en placering. I övrigt är listan oförändrad.

Topp 15-terapiområden
På översikten av terapiområden har område J (Infektionssjukdomar) gått förbi terapiområde A (Matsmältningsorgan och ämnesomsättning) från plats 5 till 4. Alla terapiområden påvisar tillväxt jämfört med försäljning under samma period förra året, dvs januari–oktober 2021 (YTD).

Läs hela artikeln