FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – augusti 2019

Semestrarna är över och höstens arbete har tagit fart, dags att titta på hur statistiken utvecklat sig under sommaren. Den senaste perioden som presenteras här är från 2019-08. Nytt för denna gång är att statistiken baserar sig på siffror från distributörerna. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Jonas Holm, IQVIA har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår fram till och med augusti 2019 till 29,56 miljarder SEK, och tillväxten jämfört med samma period förra året är 7,29 procent.Förändring av datatypDå e-Hälsomyndigheten slutade att leverera sell-out data som tidigare den 10 juni, har IQVIA beslutat att gå över till sell-in data från distributörerna som grund för våra statistikleveran-ser. I dagsläget täcker vi ~98 procent av marknaden att jämföra med den begränsade sell-out lösning som nu er-bjuds från eHm där täckningen i skri-vande stund uppgår till ~70 procent.

Ta del av hela statistiken