FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för januari – december 2018

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för januari – december 2018

Gott nytt år, och god fortsättning! Återigen har det blivit dags att summera ett års försäljning av läkemedel, och se om något förändrats sedan förra upplagan. Den senaste perioden i datan som presenteras här är 2018-12. E-hälsomyndig – heten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken. för januari – december 2018

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår helår 2018 till 46,04 miljarder SEK, och tillväxten jämfört med samma period förra året är 9,78 procent.

Ta del av hela statistiken