FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för januari – juli 2018

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för januari – juli 2018
De flesta av oss är nu tillbaka efter en skön semester och det är dags att slå ett öga på läkemedelsmarknaden igen. Den senaste perioden presenteras här är med data från 2018-07. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Ta del av hela statistiken här!