FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – juli 2017

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – juli 2017
Hösten närmar sig och vi på QuintilesIMS hoppas att ni haft en fantastisk sommar. Trots den annalkande kylan, presenterar vi rykande färska försäljningssiffror för den svenska läkemedelsmarknaden. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, QuintilesIMS, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår hittills i år till 24,2 miljarder SEK, och tillväxten jämfört med samma period förra året är 3 procent.

Topp 15 företag

Sedan den senaste statistikuppdateringen här i Pharma Industry, har det bara varit mindre förändringar på topplistan av företag. Orifarm, MSD och Janssen-Cilag hoppar upp en placering vardera i listan, och petar därmed ned Novartis, Abbvie och Gilead.

Topp 15 produkter
Även på produkternas topplista har det varit sparsamt med rörelse, med endast små inbördes rockader. Ny på listan är dock Xarelto, och därmed hamnar Simponi utanför listan för denna gång. Benepali visar fortfarande på oerhörda tillväxtsiffror – men precis som förra gången beror detta på att Benepali började säljas under mars 2016.

Topp 15 terapiområden
Inga förändringar i rankingen mellan terapiområden. Precis som vid förra rapporteringen visar alla terapiombranschstatistik råden (nu även terapigrupp G), utom N (Nervsystemet), J (Infektionssjukdomar) och V (Varia) på tillväxt. Men även dessa visar på något avtagande negativ tillväxt. Totalt har hela marknaden ökat med 3 procent jämfört YTD 2016 och nästan 4 procent jämfört med föregående MAT.