FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för Januari – april 2017

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för Januari – april 2017
Första tredjedelen av 2017 har passerat och då kan det vara läge att kasta ett öga på läkemedelsmarknaden i stort. eHälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs  från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Hänsyn tas inte till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och marknadsandelar och tillväxt anges i procent. Vid ett par tidigare rapporter har även veterinärförsäljningen slunkit med i siffrorna och likaså har siffrorna varit sorterade på MAT. Detta har nu rättats till. Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs hela artikeln som PDF